top of page

Search Results

63 items gevonden voor ""

 • Marleen | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Marleen die meewerkte aan de derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee van 9 oktober tot 11 december 2021. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met tewerkstelling. Lees het resultaat in de Burgerresolutie werk. Ontdek alle videportretten van assemblisten via deze knop:

 • Parlementaire vergoedingen moeten omlaag

  De Brusselse begroting staat in het rood. Er komen besparingen op openbare diensten, maar parlementairen behouden hun royale vergoedingen. Ook zij moeten hun duit in het zakje doen en daarom pleit Agora.Brussels voor een verlaging van parlementaire vergoedingen met 5,29 miljoen euro, of 8,3% van de begroting van het Brussels Parlement. De burgerbeweging roept het Parlement op om dit voorstel dringend te bekijken. Om de Brusselse schuld terug te dringen gaat de regering besparen. Er komen minder middelen voor openbare diensten en vele burgers zullen voelen hoe het gewest minder investeert in wonen, energie en tewerkstelling. Het zou onaanvaardbaar zijn als het Brussels Parlement geen enkele inspanning zou leveren. Verschillende partijen spreken al lang over een verlaging van parlementaire vergoedingen, maar er kwam nog geen concreet voorstel van de Brusselse meerderheid. De burgerbeweging Agora.Brussels maakte er wel werk van. Het voorstel van Agora-Kamerlid Pepijn Kennis betekent een besparing van ruim 5 miljoen euro en een verlaging van de parlementaire vergoedingen met meer dan 40%. Concreet willen we de basisvergoeding 25% lager, de forfaitaire onkostenvergoeding van 2.500 euro schrappen en de vergoedingen voor speciale functies drastisch beperken. Pepijn Kennis licht toe: “Mijn tekst is op 18 september beoordeeld en is klaar voor discussie. Zal de meerderheid de nood inzien, ook al komt de vraag van de oppositie? Alle partijen moeten een inspanning doen voor onze begroting. Daarnaast zal ons voorstel ook helpen om de gapende kloof tussen burgers en politici te dichten. Parlementairen ontvangen een royale vergoeding, naast tal van voordelen. Zo is het moeilijk om in contact te blijven met het leven van de gewone Brusselaars." Agora.Brussels roept alle partijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen, de daad bij het woord te voegen en onderstaande tekst nog vóór de goedkeuring van de begroting 2024 te aanvaarden. Hier is de volledige tekst van Agora's voorstel om de vergoedingen van Brusselse parlementairen te verlagen Vergelijkende tabel met parlementaire vergoedingen: situatie vandaag en na aanvaarding van Agora's voorstel

 • Weinig transparant bestuur

  De Brusselse regering ligt dwars. Ondervraagd door Pepijn Kennis vanmorgen, is Rudy Vervoort nog steeds niet van plan om zijn wettelijke verplichting tot transparantie na te komen en weigert hij inzage te geven in de documenten waarop beslissingen gebaseerd zijn. Agora.Brussels veroordeelt deze democratische blunder, die het vertrouwen van de burger niet ten goede komt en een oppositieparlementslid verhindert zijn werk te doen. Klik hier voor de vraag met antwoord die bovenstaande passage voorafgaat

 • Agora Night 18/10

  Welkom op woensdag 18 oktober voor een boeiende en gezellige avond. Bij de aperitief onthullen Ana en Iphi de ideale assemblee voor gelote vertegenwoordiging, een model dat zich baseert zich op de ervaring van de vier Brusselse Burgerassemblees die Agora organiseerde. Samen met alle sympathisanten, vrijwilligers en assemblisten geven we Agora een boost in de aanloop naar de volgende verkiezingen. Tijdens het avondeten bespreken we de uitdagingen waar onze gemeenschap voor staat en laten creatieve ideeën opborrelen om samen sterker te worden. Blijf gerust plakken om herinneringen op te halen, de wereld te verbeteren of elkaar gewoon beter te leren kennen bij een drankje achteraf. Laat er ons samen voor gaan, Brussel beter maken en de democratie versterken! Wanneer? Woensdag 18 oktober Hoe laat? 18u30 Waar? Au Bassin (zaal boven) Adres? Baksteenkaai 74, 1000 Brussel Deelname is gratis, maar inschrijven hieronder verplicht. Zegge het voort of nodig uit via het evenement op Facebook of LinkedIn!

 • Housing First-debat in de Commissie Huisvesting

  Het aantal daklozen in Brussel explodeert en dat wil de burgerbeweging Agora ten gronde aanpakken. Haar resolutie pleit voor een echt ‘Housing First’-beleid waarbij een percentage van de publieke en sociale woningen naar daklozen gaat en verenigingen die dergelijk vastgoed beheren en aanboren beter ondersteund worden. Agora’s Housing First-resolutie wordt op donderdag 28 september besproken in de Commissie Huisvesting van het Brussels Parlement. De problemen in het Zuidstation nopen tot veiligheidsmaatregelen, maar vereisen ook structurele oplossingen. Housing First geeft daklozen een dak en ondersteuning en pakt het probleem dus aan bij de wortel. Daklozenorganisaties pleiten zelf voor deze aanpak en hanteren die dan ook. Net zoals in talrijke Europese steden blijkt Housing First te werken, maar Brusselse beleidsmakers voorzien onvoldoende garanties om het goed in de praktijk te brengen. Pepijn Kennis, parlementslid voor de burgerbeweging Agora.Brussels, licht toe: “De regering rekent te veel op de privésector om daklozen te huisvesten. Verenigingen krijgen steun voor psychosociale begeleiding van daklozen, maar kampen met een gebrek aan toegankelijke huisvesting. Ze steken veel energie in de zoektocht naar woningen op de privémarkt, bij sociale huisvestingsmaatschappijen of via gemeenten en OCMW’s. Dit werkt onderlinge concurrentie in de hand en slorpt tijd op die beter kan worden besteed aan sociale begeleiding. De regering spreekt van Housing First maar voorziet geen woningen? Daklozen hebben vooral een huisvestingsprobleem waardoor psychomedische problemen zich opstapelen.” Proactief werk maken van Housing First is eenvoudig: voorzie een deel van de sociale woningen voor daklozen, bepaal de huur in functie van het inkomen van die personen, verminder de concurrentie tussen organisaties die instaan voor deze woningen en verlaag de norm van 24 gebruikers om erkend te worden als Housing First-operator. Agora kijkt ernaar uit om haar resolutie met concrete oplossingen te bespreken in de Commissie Huisvesting van het Brussels Parlement op 28 september (14u, zaal 201). Voorstel van resolutie ter bestrijding van thuisloosheid door de Housing First-voorziening te versterken (A-720 en B-153)

 • Agora: een politiek Trojaans paard

  Open Government Partnership, een organisatie van hervormers binnen en buiten de overheid, publiceerde een artikel over Agora.Brussels. Klik hier om te lezen hoe Agora werkt aan het transformeren van de manier waarop de overheid haar burgers dient.

 • De Senaat: megafoon van de burgerstem?

  Agora.Brussels vraagt de omvorming van de senaat in burgerassemblee Koken kost geld. Dat is ook zo in democratie. Maar niet koken is een pak erger - een gebrek aan democratie kost nog veel meer. Terwijl in achterkamers onze verschillende begrotingen besproken worden, zijn voorstellen tot besparing legio. Als de N-VA daarbij denkt aan het afschaffen van de senaat als besparingsmaatregel, moeten we echter waakzaam zijn. Agora.Brussels stelt voor om deze instelling om te vormen tot een plek voor dialoog, in plaats van er een kortetermijn besparing op te doen. Het idee is niet nieuw: al lang pleiten enkelingen voor het verdwijnen van de Belgische Senaat. Karl Vanlouwe (N-VA) liet onlangs het ballonnetje opnieuw op door te zeggen dat de senaat een archaïsche instelling is die veel te duur is - ze kost zo’n 39 miljoen euro per jaar. Wat gebeurt er? “Bijna niets!”, aldus Vanlouwe. In diezelfde lijn trekken enkele Brusselse parlementsleden de ‘return on investment’ op de overlegcommissies in twijfel. Daarbij nemen 45 uitgelote burgers deel aan commissiewerkzaamheden. Het Brussels parlement kreeg er nochtans de prijs voor het internationaal observatorium van de participatieve democratie voor. Voor Agora.Brussels kan je de gezondheid van een democratie meten aan de ruimte die er is om te discussiëren voor de mensen die politieke beslissingen moeten ondergaan. Zo’n ruimtes komen voort uit een institutionele context én een vraag uit het middenveld. Ze bieden alle plek aan diversiteit en constructieve dialoog. Uiteraard steunt Agora dan ook het idee van Ecolo om de senaat om te vormen in een assemblee van uitgelote burgers, eerder dan ze af te schaffen. Zo brengen we deze 19e eeuwse instelling in de 21e eeuw binnen. En creëren we een ruimte waarin de inwoners van ons land - eerste betrokkenen van de politieke beslissingen - een stem krijgen. Deze hernieuwde senaat kan dan met een diverse samenstelling zorgen voor breed gedragen aanbevelingen, gebaseerd op informatie en overleg. In het hart van de politieke beslissingsname op federaal niveau kan de zo’n vernieuwde senaat bovendien snel reageren op de meest relevante politieke realiteiten. De discussies zouden er verankerd zijn in het dagelijks leven en de terreinkennis van gewone burgers, en niet in de belangen van politieke partijen. Veel politici zouden bang zijn om zo’n senaat te organiseren, en burgers de kans te geven om in overleg te gaan. Ze willen hun macht liever niet afgeven. Vandaag zien we echter de nood tot meer verbinding met de bevolking, elke dag meer. Of het nu gaat over ons energiegebruik of -productie, de manier waarop we wonen of werken: de politiek heeft de antwoorden niet. En de burgers reageren. Duizenden mensen komen op straat. Voor het klimaat, voor koopkracht, voor werk. Ze zetten zich vrijwillig in voor verenigingen waar ze in geloven, doneren aan goede doelen of zorgen voor anderen. Crisissen brengen soms het beste in ons naar boven: de hulp was enorm bij de overstromingen, het begin van de coronacrisis of Cap48. Dat burgers niet betrokken zouden zijn bij politiek, is dus duidelijk onzin. De betrokkenheid is daar, laat ons ze valoriseren en politici en burgers samen beleid laten maken. Dat wordt al te vaak gemaakt buiten de parlementen en door ministers in nachtelijk overleg. Vorm de senaat om tot burgerassemblee, breng de besluitvorming daar binnen en maak zo terug werk van onze democratie. Verder verdiepen? 'Le Sénat et ses réformes successives' door Caroline Sägesser en Cédric Istasse in het CRISP weekblad (Centre de recherche et d'information socio-politiques) 2014/14-15 (N° 2219-2220), pagina 5 tot 115.

 • Energie en klimaat op de agenda van de Brusselse burgerassemblee

  De vierde Burgerassemblee van Agora.Brussels gaat over energie en klimaat. Op zaterdag 17 september komen 50 willekeurig gekozen burgers bijeen om tot het einde van het jaar milieukwesties te bespreken. Het onderwerp werd gekozen door de deelnemers aan de vorige burgerassemblees an Agora.Brussels. Hajar nam in 2021 deel aan de Brusselse Burgerassemblee en stemde voor dit onderwerp omdat "we een ongekende ecologische crisis beleven met belangrijke sociaaleconomische kwesties die centraal staan in alle debatten, we hebben maar één planeet en daar moeten we voor zorgen." "Het is belangrijk om de keuze van de onderwerpen aan de burgers over te laten, omdat het kiezen van een onderwerp op zich al een politiek gebaar is. Het geeft richting aan wat belangrijk is om te verbeteren in onze samenleving", zegt een woordvoerder van Agora.Brussels. Nieuw in deze vergadering is de aanwezigheid van jongeren tussen 16 en 18 jaar. De leden van Agora.brussels hebben ervoor gekozen om jongeren vanaf 16 jaar op te nemen, zoals gevraagd door het Belgisch Jeugdforum. Agora.brussels organiseert sinds 2019 Burgerassemblees in Brussel. Al 140 burgers hebben deelgenomen aan de Brusselse Burgerassemblee en voorstellen gedaan over huisvesting, werkgelegenheid of specifieke kwesties zoals de toegankelijkheid van openbare gebouwen, cyberpesten, gratis hygiënische beschermingsproducten, de afschaffing van een schepen of een autonomieverzekering. Hajar hoopt dat de Burgerassemblees ooit een echte impact zullen hebben, "dat er meerdere afgevaardigden zullen zijn die de burgers rechtstreeks vertegenwoordigen en niet 1000 tussenpersonen tussen de verkozene en de burgers." Assemblee datums: 17/9, 1/10, 15/10, 19-20/11, 3/12, 17/12.

 • Schrijf je in voor de Participatieve Marathon om de Belgische staat meer participatief te maken!

  Een dag van deliberatie om innovaties voor de participatieve democratie te formuleren! Dit evenement heeft als doelstelling de voorstellen van de burgermaatschappij voor participatieve processen in België verder te ontwikkelen. In de loop van de dag zullen werkgroepen de verschillende voorstellen verfijnen om ze zo gedetailleerd mogelijk te maken, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïnstitutionaliseerd. Hoe moeten blanco stemmen worden weergegeven? Hoe kunnen participatieve begrotingen of burgerassemblees met reële macht worden geïnstitutionaliseerd? Welke instrumenten voor directe democratie moeten worden ingevoerd en onder welke voorwaarden? Interesse om mee te werken aan deze voorstellen? Je bent van harte uitgenodigd om u via dit formulier in te schrijven. De Participatieve Marathon Participatif vindt plaats op 4 juni in het Brussels Parlement (met een collaboratieve online voorbereiding). Het is een initiatief van de burgerbeweging Agora.Brussels om een collectieve mobilisatie van de burgers op gang te brengen voor de 7de hervorming van de Belgische Staat. Trouw aan de raison d'être van ons project, dat tot doel heeft het Belgische politieke systeem om te vormen tot een inclusieve en eerlijke dialoog, moedigen wij in het bijzonder de deelname aan van mensen die de diversiteit van onze samenleving vertegenwoordigen. Gelieve bijzondere aandacht te besteden aan de stem die uw organisatie zal vertegenwoordigen om een fair en inclusief resultaat voor ons toekomst te garanderen. Mis deze kans niet om gesteund en gesterkt te worden in je inspanningen! Democratisch de jouwe, Ana Adzersen en Michaël Damman voor Agora.Brussels

 • Een gepaste job voor elke Brusselaar, dat is de droom!

  Pepijn Kennis is als parlementslid voor Agora Brussels de vertegenwoordiger van de Brusselse Burgerassemblee (BBA). Hij buigt zich over de voorstellen en doelstellingen die de BBA formuleerde over werkgelegenheid en tewerkstelling en geeft op die manier burgers een stem in het Brussels Parlement. Via parlementaire vragen kan Pepijn ministers en hun beslissingen kritisch controleren. De vragen en antwoorden dienen om na te gaan of de eisen van de Brusselse Burgerassemblee voldoende gehoor krijgen bij de regering. Door Brusselaars via de Assemblee actief te betrekken bij politieke beslissingen, tonen we dat een democratie ook inclusief, deliberatief en participatief kan zijn! De BBA over werk en tewerkstelling stelde zich de vraag hoe we Brusselaars aan een gepaste job helpen. In de naam van de Burgerassemblee stelde Pepijn 3 parlementaire vragen aan Minister Bernard Clerfayt over gepast werk: 1) Meer belang hechten aan competenties in plaats van diploma’s 2) Organisaties steunen die zelf werkzoekenden ondersteunen 3) Taaldiscriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt Competenties zijn belangrijker dan diploma’s Competenties of ervaring maken een werknemer waardevol, dat is een feit. Er wordt vandaag echter nog te veel waarde gehecht aan diploma’s bij aanwervingen op de Brusselse arbeidsmarkt. Competenties kunnen op minder waardering rekenen, terwijl ze minstens even belangrijk zijn. Soms zelfs belangrijker. Er zijn veel werkzoekenden die over de juiste competenties beschikken maar niet over het juiste diploma. Daarnaast is er een grote groep van burgers die een diploma heeft, maar het niet kunnen gebruiken. Buitenlandse diploma’s worden immers nog te weinig erkend. Veel werkzoekenden hebben voldoende ervaring en competenties, maar zonder een Belgisch diploma verdwijnen die eerder op de achtergrond. Buitenlandse diploma’s herkennen kan daarbij een deel van de oplossing zijn, maar dat gaat niet ver genoeg volgens de BBA. Een aanwervingsproces moet immers een persoon in haar totaliteit beoordelen, inclusief haar competenties en ervaring. Concreet moeten ervaring en competenties evenveel waarde krijgen als diploma’s. De BBA stelt voor om Actiris in te schakelen als een hulpmiddel om competenties en ervaring zichtbaarder te maken voor werkgevers. Zo kan Actiris niet alleen de diploma’s in de kijker zetten maar ook andere relevante vaardigheden. Minister Clerfayt liet Pepijn weten dat ook hij de focus wil leggen op competenties. Actiris spoort werkzoekenden aan om hun competenties voldoende te beschrijven. Daarna kan Actiris personen doorverwijzen naar de dienst voor het valideren van vaardigheden van Bruxelles Formation. Werkzoekenden kunnen om begeleiding vragen om de proef voor te bereiden. Via de proef wordt dan beslist welke competenties er toegevoegd kunnen worden aan hun Actiris dossier. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van automatische ‘matching’. Dit wil zeggen dat werkgevers de gewilde competenties op een lijst zetten. Die lijst kan dan automatisch gekoppeld worden aan een lijst van potentiële kandidaten. Dat gaat verder dan enkel diploma’s, ook de competenties zijn een factor. Toch zien we vaak dat werkgevers vooral focussen op een diploma en nog te weinig op competenties. Bijna 2000 mensen kregen het voorstel om hun vaardigheden te laten valideren door Bruxelles Formation. Slechts 750 werkzoekenden gingen in op dat aanbod. Dat lijkt ons weinig. Agora zal meer cijfers vragen om te achterhalen hoeveel mensen er precies worden doorverwezen naar Bruxelles Formation. Om gericht verder te gaan moeten we immers een beeld krijgen over hoeveel mensen via deze dienst hun vaardigheden kunnen valideren. Discussie in de commissie Organisaties steunen, die zelf anderen ondersteunen De burgers van de Brusselse Burgerassemblee vragen meer steun voor het oprichten van organisaties zoals “Duo for a job” en “Cosearching”. Dit soort non-profit of publieke organisaties brengen werkzoekenden in contact met medeburgers die meer professionele ervaring hebben. Als meter of peter steunen en coachen ze werkzoekenden in hun zoektocht naar een vervullende job, een soort van mentor dus. Concreet wil de Brusselse Burgerassemblee meer weten over de huidige stand van zaken over dergelijke projecten. Actiris werkt samen met ongeveer 200 partnerorganisaties. De grote structuur van Actiris maakt dat ze moet steunen op een uitgebreid netwerk dat flexibeler kan werken dan de overheidsdiensten zelf. De partners van dit netwerk kunnen financiering aanvragen. Ze worden opgeroepen om projecten in te dienen. Een onafhankelijke jury zal dan beslissen hoeveel budgetten er vrijkomen voor een specifiek project. Zowel de organisatie “Duo for a job” en “Cosearching” genieten momenteel van die financiering. Agora is blij om te horen dat de doelstellingen van de Brusselse Regering overeenkomen met die van de Burgerassemblee. Brusselaars aan een gepaste job helpen staat centraal. We moedigen de samenwerking tussen Actiris en haar netwerk aan. Agora wil echter benadrukken dat een mentorschap een creatieve oplossing kan zijn om werknemers meer zekerheid en stabiliteit te bieden. In 2019 werd er al budget uitgetrokken voor dit soort project via “Duo for a job”. Agora is dan ook erg benieuwd naar de schaal van dit project en de resultaten ervan. Ten slotte hoopt Agora dat er een nieuwe oproep zal komen om projecten in te dienen voor begeleidingswerk. Er is in sommige sectoren immers nog steeds een tekort aan ondersteuning voor bepaalde doelgroepen. Discussie in de commissie Stop taaldiscriminatie! Brussel is één van de meest taal-diverse steden ter wereld. Je kan er meer dan 115 thuistalen terugvinden! Helaas heeft niet iedereen in Brussel het privilege om verschillende talen vlot te leren spreken en schrijven. Veel werkzoekenden hebben een moedertaal die verschilt van het Nederlands of het Frans. Dat wil weliswaar niet zeggen dat ze de taal niet leerden. Toch wordt er vandaag tegen deze personen nog te vaak gediscrimineerd. Bij aanwervingen wordt er immers vaak gevraagd naar kandidaten die Frans of Nederlands als moedertaal hebben. Omdat één op drie Brusselaars van buitenlandse afkomst is krijgt deze groep vaak niet dezelfde kansen tijdens het aanwervingsproces. De BBA is van mening dat deze taalvereisten onterecht hoog zijn voor sommige beroepen. Minister Clerfayt stond Agora te woord en erkent dat discriminatie op basis van taal inderdaad verboden is en dus niet toelaatbaar. Hij informeerde ons over enkele interessante initiatieven, die echter eerder de taalvaardigheid van werkzoekenden moet verhogen dan de discriminatie verminderen. Actiris voerde bijvoorbeeld verschillende maatregelen in om taaldiscriminatie op te sporen en te bestrijden, verder is er ook de ‘Actiris Inclusive’ dienst waar slachtoffers van taaldiscriminatie terecht kunnen met klachten. Jammer genoeg kreeg Unia geen mandaat om die slachtoffers ook op te vangen. Dit moet veranderen in de toekomst om zo optimale steun te voorzien. Er is immers momenteel geen meldpunt voor taaldiscriminatie. Vandaag spreekt 17,3 % van de Brusselse werkzoekenden geen landstaal, dat is veel en daar moet wat aan gedaan worden. Minister Clerfayt investeerde daarom in een platform genaamd Brulingua. Dat zal alle Brusselaars de kans geven om online gratis taallessen te volgen. Die lessen Nederlands, Frans of Engels worden voorzien in 24 Europese talen en enkele andere. De Brusselse Burgerassemblee wijst echter zowel op het taalaspect als op discriminatie op basis van taal. Daarom is het belangrijk om werkgevers streng te straffen wanneer ze discrimineren op basis van taal. Discussie in de commissie ​​Verslag van de vergadering Vergadering van woensdag 9 februari 2022

 • Menstruatie-armoede heeft fysieke, mentale en sociale gevolgen voor vrouwen

  Pepijn Kennis is als parlementslid voor Agora.Brussels de vertegenwoordiger van de Brusselse Burgerassemblee (BBA). Hij waakt over de voorstellen en doelstellingen van de BBA zoals die gepubliceerd zijn in de burgerresolutie van de reactieve Burgerassemblee die plaatsvond in de lente van 2021 en geeft op die manier burgers een stem in het Brussels Parlement. Op donderdag 23/02 werd er een voorstel van resolutie gedaan over de ‘rechtsreekse toegang tot gratis hygiënische beschermingsproducten’ in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Agora stelt dat de inhoud van dit voorstel van resolutie een belangrijke stap vooruit is om de menstruatie-armoede bij vrouwen tegen te gaan. Toch zijn er enkele amendementen (toevoegingen) die de BBA wil toevoegen aan het voorstel om te garanderen dat alle perspectieven worden overwogen. We bekijken de problemen rond menstruatie-armoede even van dichterbij, vervolgens bespreken we de amendementen en waarom ze belangrijk zijn. Agora zal ‘voor’ het voorstel van resolutie stemmen op voorwaarde dat amendement n°4 van de Burgerassemblee wordt aangenomen in het voorstel. Menstruatie-armoede Veel vrouwen leven onder de armoedegrens. Volgens cijfers uit 2018 gaat het voor België om maar liefst 350.000 vrouwen in totaal. Menstruatieproducten kosten veel geld, ze vormen een zware maandelijkse kost die voor vrouwen in een slechte financiële situatie niet altijd betaalbaar is. Menstruatieproducten worden in België erkend als levensnoodzakelijke basisproducten, toch zijn er heel wat vrouwen die zich deze producten niet kunnen veroorloven. Dit brengt medische, sanitaire en sociale problemen met zich mee. Als menstruatieproducten immers te duur zijn, dan moeten vrouwen vaak op zoek gaan naar alternatieve middelen. Uiteraard zijn die minder hygiënisch waardoor ze medische problemen veroorzaken. Menstruatie-armoede heeft verder ook sociale gevolgen. Bloedverlies bij de menstruatie zonder de nodige sanitaire producten kan voor schaamte zorgen. Vrouwen gaan dan lessen, werk, vrijetijdsbestedingen en andere sociale aangelegenheden mogelijk uit de weg omdat ze vrezen voor bloedvlekken of andere ongemakkelijke situaties. Agora ijvert voor het gratis maken van hygiënische menstruatieproducten voor vrouwen. Dat is exact wat dit voorstel van resolutie nastreeft. Er worden twee concrete verzoeken voorgesteld aan de Brusselse regering. Zo moeten pilootprojecten worden opgezet om kosteloos menstruatieproducten aan te bieden in alle scholen en universiteiten van Brussel. Daarnaast moeten er meer studies komen over de rechtstreekse toegang en kosteloosheid van de hygiënische menstruatieproducten op openbare plaatsen en via de overheid. De BBA stelt dat er echter een aantal amendementen moeten worden toegevoegd aan het voorstel van resolutie om zo de doelstellingen van deze resolutie kracht bij te zetten. Zo onderstreept Agora dat het belangrijk is om de duurtijd van menstruatie tegenover de levensduur van een vrouw in overweging te nemen. Het gaat immers niet om een kleine hindernis. Vrouwen menstrueren één week per maand en dat voor ongeveer 40 jaar. Het is dus belangrijk voor de BBA dat dit gegeven mee wordt opgenomen in het voorstel van resolutie. Daarnaast zijn duurzame en ecologische producten - naast de wegwerpproducten - belangrijk om toe te voegen. Elke vrouw heeft immers persoonlijke noden. Zo vindt iedereen het product dat bij haar past. De Burgerassemblee stelt bovendien dat initiatieven zo specifiek en direct mogelijk worden afgelijnd. Het voorstel moet uit de studiefase geraken en overgaan tot concrete actie. Taboe Er moet ook overwogen worden dat de menstruatie naast de meer bekende fysiologische impact ook een sterke impact heeft op de psyche en het sociale leven van vrouwen. De erkenning van die mentale last kan niet ontbreken. Bovendien is menstruatie nog steeds een taboe in sommige kringen, bijvoorbeeld op de werkvloer. Om dit taboe te doorbreken moeten we beginnen met erover te praten. Daarom stelt de BBA in het 4de amendement dat er ook expliciet op dit taboe moet gewezen worden. Hoewel de Burgerassemblee akkoord gaat met de grote lijnen van dit voorstel, is het belangrijk om discriminatie expliciet te vermelden. Het amendement verduidelijkt immers dat deze discriminatie de menswaardigheid van vrouwen aantast. Zo hebben ze een moeilijkere toegang tot de arbeidsmarkt voor sommige jobs. Agora zal dus ‘voor’ de aanname van de resolutie stemmen, maar alleen als het 4de amendement mee wordt opgenomen in het voorstel.

 • Een goede job is een toegankelijke job

  Pepijn Kennis is als parlementslid voor Agora Brussels de vertegenwoordiger van de Brusselse Burgerassemblee (BBA). Hij buigt zich over de voorstellen en doelstellingen die de BBA formuleerde over werkgelegenheid en tewerkstelling en geeft op die manier burgers een stem in het Brussels Parlement. Via parlementaire vragen kan Pepijn ministers en hun beslissingen kritisch controleren. De vragen en antwoorden dienen om na te gaan of de eisen van de Brusselse Burgerassemblee voldoende gehoor krijgen bij de regering. Door Brusselaars via de Assemblee actief te betrekken bij politieke beslissingen, tonen we dat een democratie ook inclusief, deliberatief en participatief kan zijn! De BBA over werk en tewerkstelling stelde zich de vraag hoe we werk toegankelijk maken. In de naam van de Burgerassemblee stelde Pepijn 4 parlementaire vragen aan Minister Bernard Clerfayt (Défi) over toegankelijk werk: 1) Door de dienstverlening van Actiris te optimaliseren 2) Anonieme cv’s bij het aanwervingsproces toe te laten of te verplichten 3) Door een gemotiveerde feedback te geven in geval van weigering 4) Centraliseren van een platform waar alle vacatures verschijnen Optimale dienstverlening voor optimale jobmogelijkheden Actiris is vandaag de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat Actiris bekend is bij Brusselaars en dat er genoeg transparantie is. Werkzoekende Brusselaars hebben immers betrouwbare steun nodig bij hun zoektocht naar een job. De klachtendienst van Actiris moet daarom ook meer in de kijker staan. Een plek waar werkzoekenden vlot terecht kunnen met hun vragen en problemen is cruciaal om een goede samenwerking tussen Actiris, werkzoekenden en werkgevers te garanderen! Minister Clerfayt liet weten dat de laatste cijfers over de tevredenheid met Actiris dateren van 2019. Toen lagen de tevredenheidscijfers tussen de 6,6 en 7 op 10 bij werknemers en werkgevers. Die cijfers kunnen zeker beter. Agora kijkt daarom uit naar de evaluatie van 2021. Met die resultaten moet er aan de slag worden gegaan. De klachtendienst heeft een duidelijke procedure om klachten op te volgen. Hier zijn we uiteraard blij mee. Jammer genoeg gaan de klachten in een stijgende lijn. Hopelijk kan de Brusselse Regering de oorzaak van die stijging identificeren en aanpakken. Agora wacht dus op nieuwe cijfers en zal dit dossier aandachtig blijven volgen. Een sterke en gestroomlijnde dienstverlening van Actiris zal jobs immers zichtbaarder en toegankelijker maken. Discussie in de commissie Anonieme CV’s als hulpmiddel tegen discriminatie ? Discriminatie is nog steeds een groot probleem op de Brusselse arbeidsmarkt. Dat kan al beginnen bij je CV. Vooroordelen over je etniciteit, woonplaats, gender, leeftijd, geaardheid of geloof kunnen je kansen op een job jammer genoeg nog steeds beïnvloeden. Vandaag worden anonieme CV’s gebruikt bij praktijktesten (testen op de arbeidsmarkt om discriminatie op te sporen) , maar nergens anders. Op anonieme CV’s kan je geen persoonlijke informatie vinden zoals de leeftijd, naam, burgerlijke stand, enzovoort. Ze dienen om discriminatie tegen te gaan. De Brusselse Burgerassemblee ziet een bredere toevoeging van de anonieme CV als een gemiste kans om discriminatie bij het aanwervingsproces te vermijden. Een anoniem CV is de perfecte mogelijkheid voor werkzoekenden om te solliciteren zonder het slachtoffer te worden van vooroordelen. Je persoonlijke identiteit heeft immers niets te maken met je professionele capaciteiten. De BBA stelt dat persoonlijke informatie dus geen plaats heeft in een professionele context. Er bestaat momenteel nog geen wettelijk kader voor anonieme CV’s. Minister Clerfayt verwees naar een rapport uit 2011 dat experimenteerde met anonieme CV’s in het Brusselse Gewest. Agora kan in het rapport een aantal elementen terugvinden die ook door de BBA herkend werden. Zoals de diversificatie van het aanwervingsteam en meer aandacht voor vaardigheden. Die helpen om discriminatie te verminderen. Hoewel Minister Clerfayt geen voorstander lijkt van anonieme CV’s, stelt Agora voor om de anonieme CV te gebruiken als een instrument tegen discriminatie. Ze kunnen immers een belangrijke rol spelen in een groter, algemeen plan dat verder werkt op aanbevelingen van het rapport uit 2011. Discussie in de commissie Het recht op feedback We kennen het allemaal wel, je doet je uiterste best om een mooie cv en motivatiebrief te schrijven. Je wacht, en wacht, maar er komt maar geen antwoord. Voor de 90.000 Brusselse werkzoekenden is dit vaak een dagelijkse realiteit. Dat kan zorgen voor frustratie en minder motivatie. Daarom stelt de BBA voor om werkgevers te verplichten om een gemotiveerde en beargumenteerde feedback te geven als ze beslissen om iemand te weigeren. Met die feedback kunnen werkzoekenden dan aan het werk om hun cv’s bij te schaven. Zo krijgen mensen die minder ervaring hebben met solliciteren toch de kans om na te gaan wat er fout ging. Minister Bernard Clerfayt (Défi) stond Pepijn te woord. Zo hoorden we dat er bij de werkaanbiedingen die Actiris overziet geen informatie is over hoeveel reacties er precies worden uitgezonden door werkgevers. Die gegevens vallen onder het arbeidsrecht, wat een federale bevoegdheid is. Actiris kan ze dus niet bijhouden. Een wettelijke verplichting voor de werkgevers om feedback te geven valt ook buiten de bevoegdheden van Minister Clerfayt. Toch kan de Brusselse Regering zelf een impact hebben. Er wordt vandaag door Actiris al om feedback gevraagd. Werkgevers kunnen hun ervaringen over het selectieproces delen, jammer genoeg wordt die functie amper gebruikt. Hoewel de Brusselse Regering geen bevoegdheid heeft om feedback op CV’s te verplichten, kan ze wel benadrukken bij werkgevers hoe belangrijk die feedback is. Niet alleen voor de werkzoekenden maar voor de gehele arbeidsmarkt, waaronder werkgevers. Gerichte en relevante sollicitaties zullen het aanwervingsproces alleen maar gemakkelijker maken. ‘ Actiris Select’ kan een hulpmiddel zijn om feedback te geven. Daar wordt er door Actiris een lijst opgesteld van maximaal 6 potentiële kandidaten waaruit de werkgever kan kiezen. Agora hoopt dat de Brusselse Regering werkgevers zal motiveren om meer gebruik te maken van de feedback functie, zeker als er maar 6 kandidaten zijn. Minister Clerfayt haalde aan dat feedback geven tijdrovend kan zijn. Omdat het in ‘Actiris Select’ slechts om 6 kandidaten gaat kan de feedback wel tijd efficiënt zijn. Werkzoekenden kunnen via die functie immers veel bijleren over het selectieproces. Zo zijn ze beter voorbereid bij hun volgende sollicitatie. Discussie in de commissie Eén platform voor alle vacatures In 2019 werd er door minister Bernard Clerfayt al gepleit voor een verplichting voor Brusselse bedrijven om hun vacatures door te geven aan Actiris. De Brusselse Burgerassemblee had Actiris ook herkend als een logische verzamelplaats voor Brusselse vacatures. Minister Clerfayt verwees toen naar het Koninklijk Besluit van 5 december 1969, dat dit al verplicht. Vandaag bestaat er nog steeds geen centrale database waar je alle vacatures op kan vinden. Het is dus opmerkelijk dat de Brusselse regering deze wetgeving vandaag niet toepast, terwijl ze daar wel de bevoegd voor is. Minister Clerfayt geeft toe dat vacatures via Actiris een handig hulpmiddel zijn om meer werkzoekenden een kans te geven op de arbeidsmarkt. Daartoe hoopt hij vooral werkgevers te overtuigen om hun vacatures via Actiris te publiceren. Hij geeft echter aan dat niemand deze wetgeving toepast, omdat het weinig realistisch is. Agora betreurt dat de minister enkel kiest voor een stimulerende aanpak en niet de wet uitvoert. Via de bestaande kanalen wil hij zo Actiris aantrekkelijker maken zodat werkgevers de website meer gebruiken. De minister wijst verder op technologische beperkingen en een zware administratieve last, maar die zijn volgens Agora niet onoverkomelijk. Actiris verzamelt momenteel een geschatte 33% van de jobaanbiedingen op de Brusselse arbeidsmarkt. Met de partners erbij gerekend is dit al 85%, dat is een stuk beter. De aanbiedingen van deze partners integreren in het platform van Actiris zou dan ook al een grote stap vooruit zijn in het centraliseren van alle werkaanbiedingen. Omdat er reeds samenwerking is dus Actiris en haar partners is de technologische drempel om de jobaanbiedingen te verenigen op één platform al kleiner. Discussie in de commissie Verslag van de vergadering Vergadering van woensdag 9 februari 2022

bottom of page