top of page

FINANCIËN

De ambitie van Agora is om een organisatie te zijn die transparant en financieel solidair is.

Op deze pagina vindt u enkele aspecten van deze ambitie: een zicht op de fondsencirculatie dankzij het Open Collective platform en de uitleg van het solidariteitsmechanisme van de salarissen van de verkozene en de medewerkers van Agora.

Circulatie van fondsen

Circulatie van fondsen

Dankzij het Open Collective platform kun je zien hoe de fondsen van Agora circuleren. Alle bijdrages en uitgaven worden er gepubliceerd in een transparant en open register. Je vindt er wie geeft, hoeveel, waar het geld naartoe gaat en meer!

U kunt ons ook steunen met een eenmalige of periodieke schenking via het platform!

Verloning

Lonen

Een parlementslid verdient veel geld. Hoeveel juist? Wat gebeurt er met het loon van Agora.Brussels' afgevaardigde? Wat houdt zo iemand over aan het einde van de maand?

→ Hieronder een antwoord op deze vragen!

Parlementair loon

First things first: hoeveel verdient een parlementslid? Het makkelijke antwoord is: 7611,40 euro bruto per maand. Een heuse som, die neerkomt op ongeveer €3900 per maand netto voor een alleenstaande persoon zonder kinderen. 

 

Het wordt echter moeilijker als we rekening houden met extra vergoedingen.

Onkosten

 

Zo zijn er in het parlement bijkomende vergoedingen voor speciale functies en natuurlijk onkostenvergoedingen. 

  • Een fractievoorzitter krijgt voor zijn bijkomend werk nog €1096 per maand bruto. 

  • Een parlementslid krijgt een forfaitaire onkostenvergoeding van €2131,22 

  • Een fractievoorzitter krijgt daar bovenop nog eens €657,60 onkostenvergoeding. 

 

Al deze extra inkomens komen op de loonfiche terecht.

 

Brusselse Nederlandstalige parlementsleden die fractievoorzitter zijn krijgen bovendien nog een vergoeding als VGC-fractievoorzitter. Het betreft dan een ‘functiespecifieke vergoeding’ als fractievoorzitter (€320 per maand bruto) en een onkostenvergoeding (€192,28 forfaitair). 

NL_Structuur_website_Agora_-_Google_Docs

Dit overzicht houdt rekening met de elementen van een parlementair loon. Het houdt geen rekening met bijkomende voordelen die een parlementslid krijgt: storting in een pensioenkas, gratis openbaar vervoer, ter beschikkingstelling van IT-materiaal door het parlement, hospitalisatieverzekering. Deze extra voordelen zijn moeilijk te kwantificeren. Dat betekent niet dat ze onbeduidend zijn.

 

En de belastingen dan?

Parlementsleden krijgen in principe hun brutoloon uitbetaald. Hierop wordt echter wel een pensioensbijdrage ingehouden. Hetgeen dan overblijft is wél belastbaar. Er wordt hen aangeraden hierop 50% voorafbetaling te doen aan de belastingen. Op de forfaitaire onkostenvergoeding wordt niets ingehouden.

NL_Structuur_website_Agora_-_Google_Docs
Agora-loon

Mediaan Brussels loon
 

Agora wil een horizontale organisatie zijn, voor en door Brusselaars. Daarom kozen we ervoor dat iedereen die voor Agora werkt als beroepskracht, hetzelfde loon verdient: het Brussels mediaan brutoloon.

Het mediaan loon is het loon dat in het midden staat als we alle lonen op een rijtje zouden zetten. Het is lager dan het gemiddeld loon, omdat een kleine hoeveelheid erg hoge lonen het gemiddeld loon omhoog trekken, maar de mediaan niet. Je kan de mediaan bekijken als ‘datgene in het midden’: de helft van de groep is groter, de helft is kleiner.

We houden echter wel rekening met de anciënniteit van personen. Wie al langer werkt, heeft immers doorsnee een hoger loon dan wie pas begint. Op basis van cijfers van stat.be, geïndexeerd voor 2019, berekenden we het mediaan Brussels loon als volgt. Voor elke anciënniteit is de helft van de Brusselse lonen hoger dan het berekende brutoloon, en de helft lager.

NL_Structuur_website_Agora_-_Google_Docs

Een parlementslid dat voltijds werkt en 6 jaar anciënniteit heeft, zou op basis van deze berekeningen € 3620,23 bruto overhouden. Voor een alleenstaand persoon zonder kinderen ten laste betekent dat ongeveer € 2254 netto.

Extra’s

En de onkostenvergoedingen dan? Die worden integraal doorgestort naar Agora. Als er onkosten gedaan worden, kunnen deze worden gerecupereerd door wie de onkosten deed, op basis van een kassaticket of factuur. 

Een loon om mee te leven

Een parlementslid voor Agora houdt dus €2 254 netto over om van te leven. De rest wordt vrijwillig aan de beweging gedoneerd om de organisatie van de assemblee mogelijk te maken. Leven met een doorsnee Brussels loon zorgt er volgens ons ook voor dat politici niet de voeling met de dagelijkse realiteit van de Brusselaars verliezen. 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren op contact@agora.brussels

bottom of page