top of page

PARLEMENTAIRE OPVOLGING
CYCLUS 1: HUISVESTING

Momenteel voeren het verkozen parlementslid van Agora en zijn team de burgerresolutie  over huisvesting van december 2020 uit, die de voorstellen van de assemblisten van de eerste cyclus bevat.

20201212 ACB1 Presentation 1.JPG

Parlementair werk

Na ontvangst van de Burgerresolutie uit handen van de assemblisten, bestudeerden Pepijn Kennis en zijn team de voorstellen van de burgerassemblee en begonnen aan hun parlementaire werk: hoe deze voorstellen in de praktijk omzetten?

Op donderdag 4 maart 2021 presenteerde Pepijn Kennis de burgerresolutie in de Huisvestingscommissie van het Brussels parlement. De parlementariërs van de verschillende partijen prezen de burgerassemblee en de BBA-organisatie voor hun werk en gaven hun eerste feedback op de inhoud van de burgerresolutie.

20201212 ACB1 Presentation 5.jpg
Screen Shot 2021-06-24 at 16.01.21.png

Het parlementaire team heeft de voorstellen voor ordonnanties en resoluties die van andere politici komen bestudeerd , om daarop te reageren of zelfs een bijdrage te leveren vanuit de Burgerresolutie.

Ook stelden ze tal van vragen aan de minister van huisvesting Nawal Ben Hamou naar aanleiding van de voorstellen uit de Burgerresolutie.

Ten slotte worden door de verkozen vertegenwoordiger voorstellen voorbereid rond huisvesting door de voorstellen uit de resolutie te vertalen in concrete wetteksten.

Tijdlijn van de parlementaire activiteiten

Hieronder kan je alle activiteiten ontdekken van Agora in het Brussels Parlement rond het thema Huisvesting van de eerste cyclus. Het gaat om vragen, interpellaties, stemmen en voorstellen voor wetteksten die de verkozene van Agora heeft ingediend. Tik op de labels om activiteiten te verkennen.

Nieuws uit het parlement

bottom of page