top of page

Housing First-debat in de Commissie Huisvesting

Het aantal daklozen in Brussel explodeert en dat wil de burgerbeweging Agora ten gronde aanpakken. Haar resolutie pleit voor een echt ‘Housing First’-beleid waarbij een percentage van de publieke en sociale woningen naar daklozen gaat en verenigingen die dergelijk vastgoed beheren en aanboren beter ondersteund worden. Agora’s Housing First-resolutie wordt op donderdag 28 september besproken in de Commissie Huisvesting van het Brussels Parlement.

De problemen in het Zuidstation nopen tot veiligheidsmaatregelen, maar vereisen ook structurele oplossingen. Housing First geeft daklozen een dak en ondersteuning en pakt het probleem dus aan bij de wortel. Daklozenorganisaties pleiten zelf voor deze aanpak en hanteren die dan ook. Net zoals in talrijke Europese steden blijkt Housing First te werken, maar Brusselse beleidsmakers voorzien onvoldoende garanties om het goed in de praktijk te brengen.

Pepijn Kennis, parlementslid voor de burgerbeweging Agora.Brussels, licht toe: “De regering rekent te veel op de privésector om daklozen te huisvesten. Verenigingen krijgen steun voor psychosociale begeleiding van daklozen, maar kampen met een gebrek aan toegankelijke huisvesting. Ze steken veel energie in de zoektocht naar woningen op de privémarkt, bij sociale huisvestingsmaatschappijen of via gemeenten en OCMW’s. Dit werkt onderlinge concurrentie in de hand en slorpt tijd op die beter kan worden besteed aan sociale begeleiding. De regering spreekt van Housing First maar voorziet geen woningen? Daklozen hebben vooral een huisvestingsprobleem waardoor psychomedische problemen zich opstapelen.

Proactief werk maken van Housing First is eenvoudig: voorzie een deel van de sociale woningen voor daklozen, bepaal de huur in functie van het inkomen van die personen, verminder de concurrentie tussen organisaties die instaan voor deze woningen en verlaag de norm van 24 gebruikers om erkend te worden als Housing First-operator.

Agora kijkt ernaar uit om haar resolutie met concrete oplossingen te bespreken in de Commissie Huisvesting van het Brussels Parlement op 28 september (14u, zaal 201).

Comments


bottom of page