top of page

Thema regulering huurmarkt: Opvolging

De Brusselse Burgerassemblee schreef in haar resolutie huisvesting een reeks aanbevelingen over de regulering van de huurmarkt. Hierna volgt een overzicht van het parlementair werk dat Agora.Brussels uitvoerde om gevolg te geven aan deze aanbevelingen.


Voorbereidend werk

We stelden een schriftelijke vraag aan Mevrouw Ben Hammou, de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting, betreffende de verhouding tussen de werkelijke huurprijzen en de indicatieve huurprijzen. De Brusselse Burgerassemblee oordeelde dat de huurprijzen bilijker moeten worden, en maakte van een betere regulering een van haar doelstellingen.


We stelden ook een mondelinge vraag, over het mandaat van de op te richten Paritaire Huurcommissie. De Assemblisten vroegen dat er een bemiddelingdienst zou worden opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de relatie tussen huurder en verhuurder te vergemakkelijken en mogelijke conflicten vreedzaam op te lossen.


Opvolging van de aanbevelingen

Het antwoord op de schriftelijke vraag kan je terugvinden op de site van het Brussels Parlement.


De mondelinge vraag kreeg nog geen antwoord, omdat de Paritaire Huurcommissie eerder door het parlement gedragen werd dan door de regering. Voor meer informatie over de Paritaire Huurcommissie, zie de volgende specifieke post hierover.Tussenkomst in de debatten

Om de aanbevelingen van de Burgerassemblee te verdedigen, is Agora.Brussels niet bij de pakken blijven zitten. Amendementen werden neergelegd en er werd deelgenomen aan het parlementair debat in commissie Huisvesting.


We kwamen ook tussen in de volgende debatten:

  • Een vraag om uitleg over de hervorming van de veralgemeende huurtoelage in commissie huisvesting.

  • Een vraag om uitleg over huisjesmelkerij en de navolgende discussie over de verhuurvergunning in commissie huisvesting.

  • Een vraag om uitleg betreffende de indicatieve rooster van de referentiehuurprijzen in commissie huisvesting.Comments


bottom of page