ORGANIGRAM

Bij ons wordt het werk op een horizontale manier georganiseerd om te verzekeren dat elk lid er zijn plaats vindt: vrijwilligers, werknemers, actieve leden, helpende handen, …

We organiseren ons in Werkgroepen - Groupes de Travail (WGT) , elk met een welomschreven mandaat en autonomie over haar onderwerp. De interactie tussen deze werkgroepen verloopt via de interWGT en de Coördinatie .

Deze structuur is in voege sinds oktober 2020.

20180929 Agoralanceringlancemen4.JPG
organigram_2020.png

De 5 werkgroepen (WGT's)

ASSEMBLEE

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van Burgerassemblees. Ze houdt zich bezig met de methodologie, de facilitatie, de lottrekking, het onderzoek en observatie, de logistiek, het contact met de assemblisten etc.

COMMUNICATIE 

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de externe communicatie van AGORA

BRONNEN 

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het intern functioneren van de AGORA-beweging en de sociale aspecten: gouverance, opleidingen, diversiteit, het welzijn van vrijwilligers en medewerkers. Ze ondersteunt ook andere groepen met betrekking tot de financiën

PARLEGAL

Deze werkgroep biedt ondersteuning aan andere werkgroepen op het gebied van juridisch advies op een groot aantal gebieden (verkiezingen, financiering, RGPD, enz.).

 

​De WG houdt zich bezig met de parlementaire werkzaamheden voor het Brussels Parlement:

De WG volgt de debatten in het parlement en in de commissie

Het creëren van een debat over onderwerpen die verband houden met de raison d'être van Agora.

RELEX

 

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de relaties tussen Agora en de andere actoren en actoren van het politieke landschap en van het maatschappelijk middenveld: politici, organisaties, specialisten, onderzoekers, enz. Deze werkgroep is ook verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van Agora op externe evenementen.

Interactie tussen WGT's

INTER WGT

We organiseren ons in WGT's, elk met hun eigen specificiteit. Al deze verschillende groepen komen samen in de Inter Werkgroep - Groupe de Travail (InterWGT) die maandelijks plaatsvindt. Dit is de plaats waar alle belangrijke strategische beslissingen worden genomen door middel van een aangepaste instemmingsprocedure (gestion par concentement).

De interWGT is ook een plek waar we gezellige momenten beleven om onze realisaties vieren!

COORDO

Alle werkgroepen hebben een vertegenwoordiger in de Coördinatie, samen met enkele vaste leden. Dit is de plek waar we de werkzaamheden tussen de WG's op korte en lange termijn coördineren. Ze mag operationele beslissingen nemen, en ze zet de prioriteiten op korte termijn uit en waakt over hun  vordering.

Coordo wordt ondersteund door het secretariaat dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het Forum.