top of page

ORGANIGRAM

Bij ons wordt het werk op een horizontale manier georganiseerd om te verzekeren dat elk lid zijn plaats vindt: vrijwilligers, werknemers, actieve leden, helpende handen, …

We organiseren ons in Werkgroepen - Groupes de Travail (WGT) , elk met een welomschreven mandaat en autonomie over haar onderwerp. De interactie tussen deze werkgroepen verloopt via de interWGT en de Coördinatie .

Deze structuur is in voege sinds oktober 2020.

20180929 Agoralanceringlancemen4.JPG
organigram_2020.png

Let op: In het voorjaar 2022
wij organiseren ons anders!

In het voorjaar van 2022, na drie cycli van Assemblee, organiseert Agora geen nieuwe cyclus maar zullen we een semester de tijd nemen om deze verwezenlijkingen samen uit te dragen met de hele beweging.

Hierdoor organiseren we ons dit semester uitzonderlijk op een andere manier dan uitgelegd op deze pagina, om deze nieuwe acties goed uit te kunnen voeren. Tijdens de verwelkomings-momenten leggen we je er graag alles over uit.

De 5 werkgroepen (WGT's)

ASSEMBLEE

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van Burgerassemblees. Ze houdt zich bezig met de methodologie, de facilitatie, de lottrekking, het onderzoek en observatie, de logistiek, het contact met de assemblisten etc.

COMMUNICATIE 

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de externe communicatie van Agora.

BRONNEN 

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het intern functioneren van de beweging Agora en de sociale aspecten: gouverance, opleidingen, diversiteit, het welzijn van vrijwilligers en medewerkers. Ze ondersteunt ook andere groepen met betrekking tot de financiën.

PARLEGAL

Deze werkgroep biedt ondersteuning aan andere werkgroepen op het gebied van juridisch advies op een groot aantal gebieden (verkiezingen, financiering, RGPD, enz.).

​De werkgroep houdt zich bezig met de parlementaire werkzaamheden voor het Brussels Parlement:

De werkgroep volgt de debatten in het parlement en in de commissie.

Het creëren van een debat over onderwerpen die verband houden met de bestaansreden van Agora.

RELEX

 

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de relaties tussen Agora en de andere actoren  van het politieke landschap en van het maatschappelijk middenveld: politici, organisaties, specialisten, onderzoekers, enz. Deze werkgroep is ook verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van Agora op externe evenementen.

Interactie tussen WGT's

INTER WGT

We organiseren ons in werkgroepen (WGT's), elk met hun eigen specificiteit. Al deze verschillende groepen komen samen in de Inter Werkgroep - Groupe de Travail (InterWGT) die maandelijks plaatsvindt. Dit is de plaats waar alle belangrijke strategische beslissingen worden genomen door middel van een aangepaste instemmingsprocedure.

De interWGT is ook een plek waar we gezellige momenten beleven om onze realisaties vieren!

COORDO

Alle werkgroepen hebben een vertegenwoordiger in de Coördinatie, samen met enkele vaste leden. Dit is de plek waar we de werkzaamheden tussen de werkgroepen op korte en lange termijn coördineren. Ze mag operationele beslissingen nemen, en ze zet de prioriteiten op korte termijn uit en waakt over hun  vordering.

Coordo wordt ondersteund door het secretariaat.

bottom of page