top of page

ORGANIGRAM

Agora.Brussels werkt horizontaal zodat iedereen betrokken wordt: werknemers, actieve leden, helpende handen, …

We organiseren ons in Werkgroepen - Groupes de Travail (WGT), elk met een welomschreven mandaat en autonomie over haar onderwerp. De interactie tussen deze werkgroepen verloopt via de InterWGT en de Coördinatie .

Deze structuur is in voege sinds oktober 2020.

20180929 Agoralanceringlancemen4.JPG
organigram_2020.png

Let op: andere organisatie in het voorjaar 2022

Na drie cycli van Assemblee organiseerden we geen nieuwe cyclus maar namen een semester de tijd om deze verwezenlijkingen samen uit te dragen met de hele beweging.

Hierdoor organiseerden we ons uitzonderlijk op een andere manier om deze nieuwe acties goed uit te kunnen voeren.

De 5 WerkGroepen de Travail (WGT's)

ASSEMBLEE

Verantwoordelijk voor de organisatie van Burgerassemblee en houdt zich bezig met de methodologie, de facilitatie, de loting, het onderzoek en observatie, de logistiek, het contact met de assemblisten etc.

COMMUNICATIE 

Verantwoordelijk voor Agora.Brussels' externe communicatie.

BRONNEN 

Verantwoordelijk voor het intern functioneren van de beweging en de sociale aspecten: gouverance, opleidingen, diversiteit, het welzijn van vrijwilligers en medewerkers. Deze werkgroep ondersteunt ook andere WGTs met betrekking tot de financiën.

PARLEGAL

Parlementaire opvolging:

  • Debatten opvolgen in het Brussels Parlement en haar commissie's.

  • Debat creëren over onderwerpen rond Agora.Brussels' bestaansreden.

Deze werkgroep biedt ook ondersteuning aan andere WGT's op het gebied van juridisch advies op een groot aantal gebieden (verkiezingen, financiering, RGPD, enz.).

RELEX

Verantwoordelijk voor de betrekkingen met andere actoren uit de politieke wereld en van het maatschappelijk middenveld: politici, organisaties, specialisten, onderzoekers, enz. Deze werkgroep staat ook in voor de vertegenwoordiging op externe evenementen.

Interactie tussen WGT's

InterWGT

We organiseren ons in werkgroepen (WGT's), elk met hun eigen specificiteit. Al deze verschillende groepen komen samen in de Inter Werkgroep - Groupe de Travail (InterWGT) die maandelijks plaatsvindt. Dit is de plaats waar alle belangrijke strategische beslissingen worden genomen door middel van een aangepaste instemmingsprocedure.

De InterWGT is ook een plek waar we gezellige momenten beleven om onze realisaties vieren.

COORDO

Alle werkgroepen hebben een vertegenwoordiger in de Coördinatie, samen met enkele vaste leden. Dit is de plek waar we de werkzaamheden tussen de werkgroepen op korte en lange termijn coördineren. Ze mag operationele beslissingen nemen, en ze zet de prioriteiten op korte termijn uit en waakt over hun  vordering.

Coordo wordt ondersteund door het secretariaat.

bottom of page