ORGANIGRAM

Bij ons wordt het werk op een horizontale manier georganiseerd om te verzekeren dat elk lid er zijn plaats vindt: vrijwilligers, werknemers, actieve leden, helpende handen, …

Agora werkt met 8 werkgroepen (WG's) :

ASSEMBLEE

COMMUNICATIE

 

BEWEGING

 

FINANCIËN

LEGAAL

IT

PARLEMENT

EXTERNE RELATIES

ASSEMBLEE

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van Burgerassembleeen.

COMMUNICATIE 

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de externe communicatie van AGORA

BEWEGING 

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de interne werking van AGORA

FINANCIËN 

Deze werkgroep ondersteunt de andere groepen met betrekking tot de financiën van AGORA. 

LEGAAL

Deze werkgroep biedt ondersteuning aan andere werkgroepen op het gebied van juridisch advies op een groot aantal gebieden (verkiezingen, financiering, RGPD, enz.).

IT

Deze groep werkt in de diensten van de verschillende WG's, volgens de verzoeken van deze WG's.

Zijn werk neemt 2 vormen aan:

Leden helpen bij het gebruik van IT-hulpmiddelen door middel van een enkele Helpdesk voor alle IT-gerelateerde kwesties.

Mensen voorzien van IT-vaardigheden om aan de IT-behoeften van andere WG's te voldoen.

PARLEMENT

De WG houdt zich bezig met de parlementaire werkzaamheden voor het Brussels Parlement:

De WG volgt de debatten in het parlement en in de commissie

Het creëren van een debat over onderwerpen die verband houden met de raison d'être van Agora.

 

EXTERNE RELATIES 

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de relaties tussen Agora en andere actoren in het politieke landschap en het maatschappelijk middenveld: politici, organisaties, specialisten, onderzoekers, enz. Deze WG vertegenwoordigt ook Agora op externe evenementen.

INTER WG

We zijn georganiseerd in werkgroepen (WG) die elk hun eigenheid hebben. Al deze verschillende werkgroepen komen samen in de InterWerkgroep (InterWG) die om de twee weken plaatsvindt. Het orgaan dient om belangrijke strategische beslissingen te nemen door middel van aangepaste toestemming.

FORUM

Daarnaast is er ook het Forum dat ook om de twee weken plaatsvindt (in afwisseling met de InterWG). Hier is het mogelijk om de voortgang van de lopende projecten binnen Agora te volgen. Het is ook een plaats waar het geven van een mening een noodzaak is en om op de hoogte te  blijven van wat er binnen de beweging gebeurt

Het Forum wordt ondersteund door het secretariaat dat als taak heeft het Forum voor te bereiden. 

Agora, 2021

Bruxelles, Belgique