top of page

    Identiteitskaart van Agora

Logo Agora rond Blauw.png

​Agora ijvert voor een vorm van democratie via loting. Met name de oprichting en de promotie van een Brusselse Assemblee met wetgevende macht. Het doel is om de institutionalisering van deze Assemblee te promoten.

Het project:

Naam: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats

Agora.Brussels

5/3/2018

Brussel, België

14.png
11.png

Representatief

Deliberatief

Participatief

Representatief

Met representatieve democratie bedoelen we enerzijds dat de wetgevende macht via loting overgeheveld wordt naar het volk en anderzijds dat de gelote groep statistisch representatief is voor de Brusselse bevolking

 

Om deze representativiteit te garanderen hebben we drie criteria weerhouden: gender, leeftijd en scholingsgraad. In combinatie met loting garanderen deze quota een grotere verscheidenheid aan standpunten dan wat we op dit ogenblik vinden in het parlement. Het parlement bestaat namelijk hoofdzakelijk uit professionele politici, die doorgaans gewoon de partijlijn volgen.

Daarom vinden we het belangrijk dat de de Assemblee niet enkel representatief is qua samenstelling maar dat ze haar leden ook op gelijke voet behandelt op het vlak van spreektijd en actieve deelname. Hiervoor zijn verschillende mechanismen voorzien (facilitatoren, vertalers, kinderopvang...).

Participatief

Verkiezingen domineren nu al meer dan 200 jaar onze kijk op de politiek, waardoor de bevolking in de rol van observator geduwd wordt. Onze kijk op de democratie daarentegen,  laat de Brusselaars toe om het politieke debat mee te voeren en om zich te engageren in de besluitvorming.

 

De Burgerassemblee die Agora voorstaat maakt van elke inwoner een persoon die vroeg of laat geloot kan worden om te besturen - en die zich dus niet langer moet schikken in de rol van onderdaan. Deze politisering van de bevolking zal de kloof tussen de gekozenen en de rest van het volk ontegensprekelijk verkleinen en zal het bovendien voor deze laatste groep mogelijk en zelfs wenselijk maken om de politieke uitdagingen op te volgen en te begrijpen.

 

Loting is wat ons betreft de uitgelezen manier om burgerparticipatie te optimaliseren: elke Brusselaar die dezelfde mogelijkheden heeft om deel te nemen aan de het beleid.

Deliberatief

Wat wij verstaan onder een deliberatieve democratie, is een beslissingsmodel waarbij ideeën met elkaar geconfronteerd worden, waarbij inzichten de tijd krijgen om te rijpen en waar verschillende meningen een verrijking zijn voor het debat (en dus geen basis voor polarisatie).

 

Tijdens de debatten zorgen ervaren facilitatoren ervoor dat iedereen luistert naar de mening van de anderen, dat iedereen op een gelijkwaardige manier het woord krijgt en dat de discussies sereen verlopen.

 

In tegenstelling tot de verkozen parlementsleden zijn de gelote Brusselaars niet gebonden aan deze of gene partijlijn. Bovendien zijn (pre-)electorale akkoorden eenvoudigweg van geen tel.

 

Deze deliberatie put haar kracht uit de open confrontatie van ideeën, vanuit het besef dat meningen niet vastgeroest hoeven te zijn. In elk geval zal ervoor gezorgd worden dat domineringsmechanismen zo veel mogelijk uit de Assemblee geweerd worden.

bottom of page