PARLEMENTAIRE OPVOLIGING
CYCLUS 3: WERK

Momenteel voeren het verkozen parlementslid van Agora en zijn team de burgerresolutie over Werk van december 2021 uit, die de voorstellen van de derde assemblee cyclus bevat.

2021-12-11 01.23.32.jpg

Parlementair werk

Tijdens de laatste sessie van deze derde Assemblee cyclus ontving Pepijn Kennis de Burgerresolutie uit handen van de Assemblisten.

De voorstellen werden meteen voorgesteld aan de aanwezige minister van Werk!

2021-12-10 23.09.23.jpg
2021-12-11 02.10.47.jpg

Vervolgens zijn het Pepijn Kennis en zijn team die de voorstellen van de assemblisten van nabij zullen bestuderen en hun parlementaire werkzaamheden ermee zullen aanvangen: hoe kunnen deze voorstellen in daden worden omgezet?

Het parlementaire team zal de voorstellen voor ordonnantie en resolutie die van andere politici komen bestuderen, om daarop te reageren of zelfs een bijdrage te leveren vanuit de Burgerresolutie.

​​​

De verkozene bereidt ordonnanties en resoluties voor over werkgelegenheid door de voorstellen van de burgerresolutie te vertalen in concrete wetteksten.

Nieuws uit het parlement