top of page

De Brusselse Burgerassemblee werd georganiseerd door Agora.Brussels met willekeurig gelote burgers.

Deze gelote burgerassemblee was een weerspiegeling van de hoofdstedelijke diversiteit waarbij Brusselaars echt in gesprek gingen met elkaar. Ze werkte burgervoorstellen uit voor het algemeen belang en zorgde ineens ook voor meer politieke betrokkenheid van alle burgers die erbij waren betrokken.

Deelnemers staken de koppen bijeen en bogen zich over onderwerpen die binnen de bevoegdheid vallen van het Brussels Gewest. Ze informeerden zich, discussieerden en nodigden experten uit. Na grondig overleg kwamen ze dan tot breed gedragen burgervoorstellen

Drie cycli van de Brusselse Burgerassemblee waren proactief met voorstellen over een onderwerp waarvoor het Brussels Gewest bevoegd is. De tweede cyclus kwam reactief uit de hoek met commentaar op werkzaamheden van een van de commissies van het Brussels parlement.

De burgervoorstellen worden verdedigd door Agora's verkozen woordvoerder in het Brussels parlement. Hij probeert invloed uit te oefenen, maar de Brusselse Burgerassemblee zou idealiter wetgevende macht moeten krijgen en autonoom moeten kunnen werken naast het verkozen parlement.

Met de organisatie van deze Burgerassemblee wil Agora democratie bij de burgers brengen. Naast het wetgevend werk kan dit burgerpanel een voorbeeld zijn van diversiteit, overleg en inclusie dat afstraalt op de hele maatschappij.

assemblee.png

Agora.Brussels organiseerde vier Assemblees in 2019-2024

bottom of page