De Brusselse Burgerassemblee is de bijeenkomst van 89 uitgelote burgers die Agora organiseert. 

Deze assemblee maakt het mogelijk om onder andere een stem te geven aan de Brusselse diversiteit en echte debatten te laten plaatsvinden. Het promoot ook de ontwikkeling van belangeloze voorstellen en stimuleert op lange termijn het politieke engagement van burgers.

 

De leden zullen zich informeren, discussiëren, debatteren en vergaderen met deskundigen voor dat ze tot voorstellen en besluiten komen.

 

Elk semester wordt er een assemblee cyclus georganiseerd. De cycli kunnen van het productieve type zijn en een tekst produceren over een Brussels thema waarover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is, of van het reactieve type, reagerend op de teksten behandeld in de verschillende commissies van het Brussels Parlement.

 

De voorstellen van de BBA zullen door onze verkozen volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement worden gebracht, met als doel de beslissingen van het Brussels Parlement te beïnvloeden.



Bezoek de BBA-website voor meer informatie!

Agora, 2021

Bruxelles, Belgique