top of page
14.png

De Brusselse Burgerassemblee is de bijeenkomst van uitgelote burgers die Agora organiseert. 
 

Deze assemblee maakt het mogelijk om een stem te geven aan de Brusselse diversiteit en echte debatten te laten plaatsvinden. Ze promoot de ontwikkeling van voorstellen in het algemeen belang en stimuleert op lange termijn het politieke engagement van burgers.

Elk semester delibereren haar leden over onderwerpen die onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest vallen. Ze informeren zich, discussiëren, overleggen en vergaderen met deskundigen vooraleer tot voorstellen en besluiten te komen.

 

De cycli kunnen van het productieve type zijn en een tekst produceren over een Brussels thema waarover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is, of van het reactieve type, reagerend op de teksten behandeld in de verschillende commissies van het Brussels Parlement.

 

De voorstellen van de BBA worden door de verkozen volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement gebracht, met als doel haar wetgevende macht te verstrekken en  parallel aan het verkozen Parlement te werken.

Via de Brusselse Burgerassemblee wil Agora aanzetten tot een echte democratie door burgers. Meer nog dan voor haar wetgevende verwezenlijkingen dient de Assemblee als tool om tot representatie te inspireren, om deliberatie te cultiveren, om participatie uit te bouwen - overal in de samenleving.

De Assemblee is in volop bezig ! Bezoek de BBA-website voor meer informatie en om het werk te volgen.

bottom of page