top of page
14.png

De Brusselse Burgerassemblee is de bijeenkomst van uitgelote burgers die Agora organiseert. 
 

Deze assemblee maakt het mogelijk om een stem te geven aan de Brusselse diversiteit en echte debatten te laten plaatsvinden. Ze promoot de ontwikkeling van voorstellen in het algemeen belang en stimuleert op lange termijn het politieke engagement van burgers.

Elk semester delibereren haar leden over onderwerpen die onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest vallen. Ze informeren zich, discussiëren, overleggen en vergaderen met deskundigen vooraleer tot voorstellen en besluiten te komen.

 

De cycli zijn proactief -  behandelen een Brussels thema waarover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is - of reactief op teksten die de verschillende commissies van het Brussels Parlement behandelen.

 

De voorstellen van de BBA worden door de verkozen volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement gebracht, om zo haar wetgevende macht te verstrekken en parallel aan het verkozen Parlement te werken.

Via de Brusselse Burgerassemblee wil Agora aanzetten tot een echte democratie door burgers. Meer nog dan voor haar wetgevende verwezenlijkingen dient de Assemblee als tool om in de hele samenleving te inspireren tot vertegenwoordiging, overleg aan te moedigen en participatie verder te ontwikkelen.

Agora.Brussels organiseerde vier Assemblees in 2019-2024

bottom of page