De Brusselse Burgerassemblee is de bijeenkomst van burgers die door het lot wordt getrokken en die AGORA wil organiseren. Het heeft geen juridische structuur, maar heeft de ambitie om op lange termijn geïnstitutionaliseerd te worden. Haar rol bestaat erin voorstellen en standpunten te formuleren over politieke kwesties die betrekking hebben op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die door het lot van de burgers worden geformuleerd door middel van opleiding, discussies en beraadslagingen. 

De Brusselse Burgerassemblee communiceert op dezelfde manier als het Brusselse Parlement. Meer in het bijzonder wordt zijn werk op de website van de Assemblee op een niet-assertieve manier (d.w.z. zonder de inhoud ervan te willen verdedigen) gepresenteerd. Het communiceert niet over AGORA, maar kan er in een verklarende pagina op de website naar verwijzen.

Agora, 2020

Bruxelles, Belgique