top of page

Juridische structuur

De beweging Agora.Brussels heeft twee instrumenten gecreëerd die haar ondersteunen in haar doel om een deliberatieve democratie door loting te realiseren.

 

Agora.Brussels vzw, gecreëerd in februari 2019, heeft de financiering van de verkiezingscampagne van de lijst Agora.Brussels verzekerd. Een donatie aan Agora.Brussels is dus gebruikt om de campagne te financieren, die ervoor gezorgd heeft dat er een woordvoerder van de burgerassemblee zetelt in het Brussels parlement. Het restbedrag van de crowdfunding dat niet gebruikt werd tijdens de campagne werd overgedragen aan de vzw Reboot Democracy.

Reboot Democracy vzw, gecreëerd in juni 2018, is de juridische structuur van de beweging Agora. De vzw zal burgerparticipatie, meer bepaald door loting, promoten en zal de institutionalisering faciliteren. Meer bepaald wordt via deze vzw de financiering en het beheer van de burgerassemblee gedaan. De vzw zal gefinancierd worden door de verkozen parlementariërs van Agora, die meer dan twee derde van hun loon zullen doorstorten, alsook door andere giften en subsidies.

31.png
bottom of page