top of page

DOE MEE

Begaan met onze democratie? Wil je meewerken aan een concrete verandering, aan een beleid dat haar burgers vertrouwt, een bestuur dat gelooft in overleg en inspraak voor alle Brusselaars? En dat samen met fantastische vrijwilligers? Doe mee met Agora!

Agora.Brussels was actief tijdens de legislatuur 2019-2024 maar kwam niet op bij de verkiezingen van 2024. Hieronder delen we niettemin wat informatie over de organisatie van de beweging.

Photo final.jpg

Agora was een politieke burgerbeweging die werd gelanceerd door een handvol vrijwilligers. In 2024 waren we met 7 medewerkers en ongeveer 30 vrijwilligers. We inspireren ons op de sociocratie en zijn georganiseerd in werkgroepen, elk met hun bevoegdheid.

20180929 Agoralanceringlancemen4.JPG

Had je een handje willen helpen, dan was er voor elk wat wils. 

Alle hulp was welkom:

 • Occasionele hulp: af en toe een handje helpen voor welomschreven taken zoals.

  • omkadering bij een evenement

  • vertalen van teksten

  • brieven posten in jouw buurt

 • Vaste vrijwilliger in een werkgroep rond één aspect. Je engageert je en vergadert regelmatig mee. Zo kan je 

  • een thema uitspitten

  • een sfeerbeheermoment opzetten

  • een samenkomst organiseren rond participatie

 • Ambassadeur·drice: je volgt ons van iets verderaf, maar je steunt Agora door bijvoorbeeld mensen te mobiliseren en informatie te delen in jouw netwerk. Volg ons via Facebook, Instagram of LinkedIn.

Had je een steentje willen bijdragen? Dan was er een infomoment waarbij je kennismaakte met het Agora-project. Vragen zijn welkom en als je dat wil krijg je ook een persoonlijke Agora-buddy.

20180625_Assemblée_ouverte5.jpg

Klik op Coucou Agora voor de essentie die we tijdens het infomoment samen verder hadden kunnen toelichten en ook al je vragen met plezier hadden beantwoord.

Weet dat je als vrijwilliger geen directe invloed hebt op de inhoud of beslissingen van de Assemblee, noch op het parlementslid. We zetten ons wel samen in om deze vorm van democratie te ontwikkelen en te promoten - laten de magie van participatie spelen via de inbrengen van de uitgelote assemblisten!

bottom of page