top of page

DOE MEE

Begaan met onze democratie? Wil je meewerken aan een concrete verandering, aan een beleid dat haar burgers vertrouwt, een bestuur dat gelooft in overleg en inspraak voor alle Brusselaars? En dat samen met fantastische vrijwilligers? Doe mee met Agora!

Photo final.jpg

Agora is een politieke burgerbeweging die werd gelanceerd door een handvol vrijwilligers. Vandaag tellen we 7 medewerkers en ongeveer 30 vrijwilligers. We inspireren ons op de sociocratie en zijn georganiseerd in werkgroepen, elk met hun bevoegdheid.

20180929 Agoralanceringlancemen4.JPG

Wil je een handje helpen maar weet je nog niet hoe intensief je aan de slag wilt? Geen probleem, elk engagement is welkom :

 • Occasionele hulp: af en toe een handje helpen voor welomschreven taken zoals.

  • omkadering bij een evenement

  • vertalen van teksten

  • brieven posten in jouw buurt

 • Vaste vrijwilliger in een werkgroep rond één aspect. Je engageert je en vergadert regelmatig mee. Zo kan je 

  • een thema uitspitten

  • een sfeerbeheermoment opzetten

  • een samenkomst organiseren rond participatie

 • Ambassadeur·drice: je volgt ons van iets verderaf, maar je steunt Agora door bijvoorbeeld mensen te mobiliseren en informatie te delen in jouw netwerk. Volg ons via Facebook, Instagram of LinkedIn.

Wil je een steentje bijdragen? Dan heten we je welkom op een infomoment waarbij je kennismaakt met het Agora-project. Vragen zijn welkom en als je dat wil krijg je ook een persoolijke Agora-buddy.

20180625_Assemblée_ouverte5.jpg

Klik op Coucou Agora voor het belangrijkste dat we nader toelichten tijdens het infomoment, Dan beantwoorden we ook al je vragen.

Weet dat je als vrijwilliger geen directe invloed hebt op de inhoud of beslissingen van de Assemblee, noch op het parlementslid. We zetten ons wel samen in om deze vorm van democratie te ontwikkelen en te promoten - laten de magie van participatie spelen via de inbrengen van de uitgelote assemblisten!

Sluit aan bij Agora en vul onderstaand formulier in (of neem contact op via info@agora.brussels)

bottom of page