top of page

Een goede job is een toegankelijke job


Pepijn Kennis is als parlementslid voor Agora Brussels de vertegenwoordiger van de Brusselse Burgerassemblee (BBA). Hij buigt zich over de voorstellen en doelstellingen die de BBA formuleerde over werkgelegenheid en tewerkstelling en geeft op die manier burgers een stem in het Brussels Parlement. Via parlementaire vragen kan Pepijn ministers en hun beslissingen kritisch controleren. De vragen en antwoorden dienen om na te gaan of de eisen van de Brusselse Burgerassemblee voldoende gehoor krijgen bij de regering. Door Brusselaars via de Assemblee actief te betrekken bij politieke beslissingen, tonen we dat een democratie ook inclusief, deliberatief en participatief kan zijn!

De BBA over werk en tewerkstelling stelde zich de vraag hoe we werk toegankelijk maken. In de naam van de Burgerassemblee stelde Pepijn 4 parlementaire vragen aan Minister Bernard Clerfayt (Défi) over toegankelijk werk:

1) Door de dienstverlening van Actiris te optimaliseren

2) Anonieme cv’s bij het aanwervingsproces toe te laten of te verplichten

3) Door een gemotiveerde feedback te geven in geval van weigering

4) Centraliseren van een platform waar alle vacatures verschijnen


Optimale dienstverlening voor optimale jobmogelijkheden

Actiris is vandaag de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat Actiris bekend is bij Brusselaars en dat er genoeg transparantie is. Werkzoekende Brusselaars hebben immers betrouwbare steun nodig bij hun zoektocht naar een job. De klachtendienst van Actiris moet daarom ook meer in de kijker staan. Een plek waar werkzoekenden vlot terecht kunnen met hun vragen en problemen is cruciaal om een goede samenwerking tussen Actiris, werkzoekenden en werkgevers te garanderen!

Minister Clerfayt liet weten dat de laatste cijfers over de tevredenheid met Actiris dateren van 2019. Toen lagen de tevredenheidscijfers tussen de 6,6 en 7 op 10 bij werknemers en werkgevers. Die cijfers kunnen zeker beter. Agora kijkt daarom uit naar de evaluatie van 2021. Met die resultaten moet er aan de slag worden gegaan.

De klachtendienst heeft een duidelijke procedure om klachten op te volgen. Hier zijn we uiteraard blij mee. Jammer genoeg gaan de klachten in een stijgende lijn. Hopelijk kan de Brusselse Regering de oorzaak van die stijging identificeren en aanpakken.

Agora wacht dus op nieuwe cijfers en zal dit dossier aandachtig blijven volgen. Een sterke en gestroomlijnde dienstverlening van Actiris zal jobs immers zichtbaarder en toegankelijker maken.


Discussie in de commissie

Anonieme CV’s als hulpmiddel tegen discriminatie ?

Discriminatie is nog steeds een groot probleem op de Brusselse arbeidsmarkt. Dat kan al beginnen bij je CV. Vooroordelen over je etniciteit, woonplaats, gender, leeftijd, geaardheid of geloof kunnen je kansen op een job jammer genoeg nog steeds beïnvloeden. Vandaag worden anonieme CV’s gebruikt bij praktijktesten (testen op de arbeidsmarkt om discriminatie op te sporen) , maar nergens anders. Op anonieme CV’s kan je geen persoonlijke informatie vinden zoals de leeftijd, naam, burgerlijke stand, enzovoort. Ze dienen om discriminatie tegen te gaan.


De Brusselse Burgerassemblee ziet een bredere toevoeging van de anonieme CV als een gemiste kans om discriminatie bij het aanwervingsproces te vermijden. Een anoniem CV is de perfecte mogelijkheid voor werkzoekenden om te solliciteren zonder het slachtoffer te worden van vooroordelen. Je persoonlijke identiteit heeft immers niets te maken met je professionele capaciteiten. De BBA stelt dat persoonlijke informatie dus geen plaats heeft in een professionele context. Er bestaat momenteel nog geen wettelijk kader voor anonieme CV’s.

Minister Clerfayt verwees naar een rapport uit 2011 dat experimenteerde met anonieme CV’s in het Brusselse Gewest. Agora kan in het rapport een aantal elementen terugvinden die ook door de BBA herkend werden. Zoals de diversificatie van het aanwervingsteam en meer aandacht voor vaardigheden. Die helpen om discriminatie te verminderen. Hoewel Minister Clerfayt geen voorstander lijkt van anonieme CV’s, stelt Agora voor om de anonieme CV te gebruiken als een instrument tegen discriminatie. Ze kunnen immers een belangrijke rol spelen in een groter, algemeen plan dat verder werkt op aanbevelingen van het rapport uit 2011.


Discussie in de commissie
Het recht op feedback

We kennen het allemaal wel, je doet je uiterste best om een mooie cv en motivatiebrief te schrijven. Je wacht, en wacht, maar er komt maar geen antwoord. Voor de 90.000 Brusselse werkzoekenden is dit vaak een dagelijkse realiteit. Dat kan zorgen voor frustratie en minder motivatie. Daarom stelt de BBA voor om werkgevers te verplichten om een gemotiveerde en beargumenteerde feedback te geven als ze beslissen om iemand te weigeren. Met die feedback kunnen werkzoekenden dan aan het werk om hun cv’s bij te schaven. Zo krijgen mensen die minder ervaring hebben met solliciteren toch de kans om na te gaan wat er fout ging.

Minister Bernard Clerfayt (Défi) stond Pepijn te woord. Zo hoorden we dat er bij de werkaanbiedingen die Actiris overziet geen informatie is over hoeveel reacties er precies worden uitgezonden door werkgevers. Die gegevens vallen onder het arbeidsrecht, wat een federale bevoegdheid is. Actiris kan ze dus niet bijhouden. Een wettelijke verplichting voor de werkgevers om feedback te geven valt ook buiten de bevoegdheden van Minister Clerfayt. Toch kan de Brusselse Regering zelf een impact hebben.

Er wordt vandaag door Actiris al om feedback gevraagd. Werkgevers kunnen hun ervaringen over het selectieproces delen, jammer genoeg wordt die functie amper gebruikt.


Hoewel de Brusselse Regering geen bevoegdheid heeft om feedback op CV’s te verplichten, kan ze wel benadrukken bij werkgevers hoe belangrijk die feedback is. Niet alleen voor de werkzoekenden maar voor de gehele arbeidsmarkt, waaronder werkgevers. Gerichte en relevante sollicitaties zullen het aanwervingsproces alleen maar gemakkelijker maken.


‘ Actiris Select’ kan een hulpmiddel zijn om feedback te geven. Daar wordt er door Actiris een lijst opgesteld van maximaal 6 potentiële kandidaten waaruit de werkgever kan kiezen. Agora hoopt dat de Brusselse Regering werkgevers zal motiveren om meer gebruik te maken van de feedback functie, zeker als er maar 6 kandidaten zijn. Minister Clerfayt haalde aan dat feedback geven tijdrovend kan zijn. Omdat het in ‘Actiris Select’ slechts om 6 kandidaten gaat kan de feedback wel tijd efficiënt zijn. Werkzoekenden kunnen via die functie immers veel bijleren over het selectieproces. Zo zijn ze beter voorbereid bij hun volgende sollicitatie.


Discussie in de commissie
Eén platform voor alle vacatures

In 2019 werd er door minister Bernard Clerfayt al gepleit voor een verplichting voor Brusselse bedrijven om hun vacatures door te geven aan Actiris. De Brusselse Burgerassemblee had Actiris ook herkend als een logische verzamelplaats voor Brusselse vacatures. Minister Clerfayt verwees toen naar het Koninklijk Besluit van 5 december 1969, dat dit al verplicht. Vandaag bestaat er nog steeds geen centrale database waar je alle vacatures op kan vinden. Het is dus opmerkelijk dat de Brusselse regering deze wetgeving vandaag niet toepast, terwijl ze daar wel de bevoegd voor is.

Minister Clerfayt geeft toe dat vacatures via Actiris een handig hulpmiddel zijn om meer werkzoekenden een kans te geven op de arbeidsmarkt. Daartoe hoopt hij vooral werkgevers te overtuigen om hun vacatures via Actiris te publiceren. Hij geeft echter aan dat niemand deze wetgeving toepast, omdat het weinig realistisch is.


Agora betreurt dat de minister enkel kiest voor een stimulerende aanpak en niet de wet uitvoert. Via de bestaande kanalen wil hij zo Actiris aantrekkelijker maken zodat werkgevers de website meer gebruiken. De minister wijst verder op technologische beperkingen en een zware administratieve last, maar die zijn volgens Agora niet onoverkomelijk. Actiris verzamelt momenteel een geschatte 33% van de jobaanbiedingen op de Brusselse arbeidsmarkt. Met de partners erbij gerekend is dit al 85%, dat is een stuk beter.


De aanbiedingen van deze partners integreren in het platform van Actiris zou dan ook al een grote stap vooruit zijn in het centraliseren van alle werkaanbiedingen. Omdat er reeds samenwerking is dus Actiris en haar partners is de technologische drempel om de jobaanbiedingen te verenigen op één platform al kleiner.


Discussie in de commissie

Verslag van de vergaderingComments


bottom of page