top of page

Paritaire huurcommissie: de bemiddelingsdienst gevraagd door de Burgerassemblee?

Vorige donderdag stemde de commissie huisvesting in het Brussels parlement een tekst die de huurprijzen in Brussel moet omkaderen. Dat zal gebeuren via een 'paritaire huurcommissie'. Die is samengesteld uit vertegenwoordigers van huurders en verhuurders, kan bepalen dat een huurprijs buitensporig is en in bemiddeling een nieuwe huurprijs voorstellen.In de burgerresolutie huisvesting vraagt de Brusselse Burgerassemblee voor de oprichting van een bemiddelingsdienst die onder meer kan helpen de huurprijzen te herzien in functie van de kwaliteit van de woning. Deze dienst moet voor de Burgersassemblee een nabijheidsdienst zijn en een werkelijke afstemming van de prijs en de kwaliteit maken.


Om deze nieuwe ordonnanties (Brusselse 'wet') beter af te stemmen op de vraag van de burgerassemblee, stelden we dan ook een reeks amendementen voor. Deze vragen om

  • Een huurprijs als buitensporig te beschouwen als ze 10% boven de referentieprijs is, in plaats van de voorgestelde 20%

  • Een lokaal loket te installeren via de OCMW's en lokale verenigingen, dat mensen helpt een zaak in te dienen

  • De referentiehuurprijs enkel te indexeren, omdat ze jaarlijks herzien zou neerkomen op het institutionaliseren van de bestaande prijsstijging

Helaas werden deze amendementen niet geaccepteerd. Meer uitleg in onderstaande video!


Ontdek de volledige video van het parlementair debat op het YouTube kanaal van het Brussels Parlement!


Comments


bottom of page