top of page

Gids voor burgerassemblees

Cover Gids voor Burgerassemblees

Tussen 2019 en 2024 organiseerde Agora.Brussels vier cycli van de Brusselse Burgerassemblee waar gelote burgers overlegden over thema's die zij zelf kozen. We hebben veel geleerd, getwijfeld en soms struikelden we over dingen die we anders hadden moeten aanpakken. Om deze ervaring te delen, bundelde collega Ana Adzersen goede praktijken uit de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van deze assemblees.


Voor deelnemers aan en organisatoren van burgeroverleg ontwikkelden we een vragenlijst die beschikbaar is via questionnaire.agora.brussels. Wie zelf participatieprojecten wil opzetten kan er ook de 'Gids voor burgerassemblees' afdrukken of ontlenen uit de politieke afdeling van Brusselse universiteiten of enkele openbare bibliotheken.Comments


bottom of page