top of page

Housing First om dak- en thuisloosheid te bestrijden
De Brusselse Burgerassemblee boog zich over het recht op huisvesting voor mensen die in een onzekere situatie verkeren. Gezien de omvang van dit probleem in het Brussels Gewest en de hoopgevende resultaten van de Housing First-aanpak als oplossing om mensen van de straat te krijgen, beveelt de Burgerassemblee aan om projecten zoals Housing First te versterken voor élke dak- en thuisloze persoon. Donderdag 18 april 2024 werd de resolutie die Agora.Brussels daaromtrent indiende besproken. De meerderheid zal onze tekst wellicht afwijzen terwijl hun eigen minister – Alain Maron (o.a. Bevoegd voor Gezondheid en Sociale Actie) – vindt dat housing first prioritair is. Deze regering heeft de financiering voor Housing First versterkt. Toch blijft noodopvang eerder de regel dan de uitzondering, en blijven woningen voor thuislozen uit. Agora.Brussels blijft ervoor pleiten dat thuislozen eerst en vooral  een woning moeten kunnen krijgen: housing first! 


Deze regering heeft de financiering voor Housing First versterkt. Toch blijft noodopvang eerder de regel dan de uitzondering, en blijven woningen voor thuislozen uit. Agora.Brussels blijft ervoor pleiten dat thuislozen eerst en vooral  een woning moeten kunnen krijgen: housing firstComments


bottom of page