top of page

Thema precariteit: opvolging

De Brusselse Burgerassemblee schreef in haar resolutie huisvesting een reeks aanbevelingen over mensen in precaire situaties. Op deze pagina vindt u het parlementair werk dat Agora.Brussels uitvoerde om gevolg te geven aan deze aanbevelingen.


Voorbereidend werk

We stelden een schriftelijke vraag over de controle van toegang tot sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om input te geven aan de werken van de assemblisten. Zij wouden weten hoe de toegangsvoorwaarden voor sociale huisvesting gecontroleerd werden.


We stelden ook een schriftelijke vraag over de sociale gemengdheid in publieke woningprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De staatssecretaris verwees in haar antwoord vooral naar de plannen zoals die in de Gewestelijke Beleidsverklaring zijn opgenomen.


Ten slotte vroegen we aan de staatssecretaris bevoegd voor huisvesting hoe het zit met de controle op de bewoonbaarheid van de Brusselse woningen. Ook deze antwoorden werden door de Brusselse Burgerassemblee mee opgenomen in de werken van de Assemblee.


Opvolging van de aanbevelingen

De Brusselse Burgerassemblee vraagt om een gemengdheid van woonvormen (sociale en privé woningen) te voorzien in de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Op 15 maart 2021 kon Agora deze vraag stellen in de commissie. Het verslag is eveneens beschikbaar.In de plenaire vergadering van 19 maart 2021 vroegen we de minister-president wat hij zou doen aan het groeiende aantal straatbewoners zonder dak boven hun hoofd, naar aanleiding van de meest recente cijfers die door Bruss'help gepubliceerd werden.


De Burgerassemblee vraagt specifiek naar het ondersteunen van Housing First initiatieven. Om die initiatieven te kunnen steunen, moeten ze natuurlijk ook een woning toegekend krijgen. Daarom ondervroegen we de staatssecretaris over de toekenning van die woningen. Zie het verslag van de commissievergadering


Over diezelfde Housing First initiatieven vroegen we ook aan ministers Maron en Van den Brandt wat hun visie is op de groei van de sector en hoe ze de initiatieven ondersteunen. Het antwoord verwachten we binnenkort.


De regering wil snellere stedenbouwkundige vergunningen verlenen voor stedenbouwkundige projecten die minstens 25% sociale woningen bevatten. De Burgerassemblee wil ook deze gemengdheid van sociale woningen en privéwoningen bevorderen. We dienden dan ook twee amendementen die ervoor zouden zorgen dezelfde regel ook toegepast wordt op renovaties waardoor sociale woningen worden gecreëerd, en dat het een permanente maatregel zou worden. Deze amendementen verdedigden we tijdens de plenaire vergadering op 15-01-2021, maar het amendement werd weggestemd. Desondanks steunden we het initiatief van de regering omdat het de richting van de burgerresolutie uitgaat.Tussenkomst in debatten

We kwamen ook tussen in een heleboel debatten die Agora zelf niet intitieerde, maar waar we wel hamerden op de mening van de Burgerassemblee:


Comments


bottom of page