top of page

Energie en klimaat op de agenda van de Brusselse burgerassemblee

De vierde Burgerassemblee van Agora.Brussels gaat over energie en klimaat.


Op zaterdag 17 september komen 50 willekeurig gekozen burgers bijeen om tot het einde van het jaar milieukwesties te bespreken. Het onderwerp werd gekozen door de deelnemers aan de vorige burgerassemblees an Agora.Brussels.


Hajar nam in 2021 deel aan de Brusselse Burgerassemblee en stemde voor dit onderwerp omdat "we een ongekende ecologische crisis beleven met belangrijke sociaaleconomische kwesties die centraal staan in alle debatten, we hebben maar één planeet en daar moeten we voor zorgen."


"Het is belangrijk om de keuze van de onderwerpen aan de burgers over te laten, omdat het kiezen van een onderwerp op zich al een politiek gebaar is. Het geeft richting aan wat belangrijk is om te verbeteren in onze samenleving", zegt een woordvoerder van Agora.Brussels.


Nieuw in deze vergadering is de aanwezigheid van jongeren tussen 16 en 18 jaar. De leden van Agora.brussels hebben ervoor gekozen om jongeren vanaf 16 jaar op te nemen, zoals gevraagd door het Belgisch Jeugdforum.


Agora.brussels organiseert sinds 2019 Burgerassemblees in Brussel. Al 140 burgers hebben deelgenomen aan de Brusselse Burgerassemblee en voorstellen gedaan over huisvesting, werkgelegenheid of specifieke kwesties zoals de toegankelijkheid van openbare gebouwen, cyberpesten, gratis hygiënische beschermingsproducten, de afschaffing van een schepen of een autonomieverzekering.


Hajar hoopt dat de Burgerassemblees ooit een echte impact zullen hebben, "dat er meerdere afgevaardigden zullen zijn die de burgers rechtstreeks vertegenwoordigen en niet 1000 tussenpersonen tussen de verkozene en de burgers."Assemblee datums: 17/9, 1/10, 15/10, 19-20/11, 3/12, 17/12.Comments


bottom of page