top of page

Menstruatie-armoede heeft fysieke, mentale en sociale gevolgen voor vrouwenPepijn Kennis is als parlementslid voor Agora.Brussels de vertegenwoordiger van de Brusselse Burgerassemblee (BBA). Hij waakt over de voorstellen en doelstellingen van de BBA zoals die gepubliceerd zijn in de burgerresolutie van de reactieve Burgerassemblee die plaatsvond in de lente van 2021 en geeft op die manier burgers een stem in het Brussels Parlement. Op donderdag 23/02 werd er een voorstel van resolutie gedaan over de ‘rechtsreekse toegang tot gratis hygiënische beschermingsproducten’ in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Agora stelt dat de inhoud van dit voorstel van resolutie een belangrijke stap vooruit is om de menstruatie-armoede bij vrouwen tegen te gaan. Toch zijn er enkele amendementen (toevoegingen) die de BBA wil toevoegen aan het voorstel om te garanderen dat alle perspectieven worden overwogen. We bekijken de problemen rond menstruatie-armoede even van dichterbij, vervolgens bespreken we de amendementen en waarom ze belangrijk zijn. Agora zal ‘voor’ het voorstel van resolutie stemmen op voorwaarde dat amendement n°4 van de Burgerassemblee wordt aangenomen in het voorstel.

Menstruatie-armoede

Veel vrouwen leven onder de armoedegrens. Volgens cijfers uit 2018 gaat het voor België om maar liefst 350.000 vrouwen in totaal. Menstruatieproducten kosten veel geld, ze vormen een zware maandelijkse kost die voor vrouwen in een slechte financiële situatie niet altijd betaalbaar is. Menstruatieproducten worden in België erkend als levensnoodzakelijke basisproducten, toch zijn er heel wat vrouwen die zich deze producten niet kunnen veroorloven. Dit brengt medische, sanitaire en sociale problemen met zich mee. Als menstruatieproducten immers te duur zijn, dan moeten vrouwen vaak op zoek gaan naar alternatieve middelen. Uiteraard zijn die minder hygiënisch waardoor ze medische problemen veroorzaken. Menstruatie-armoede heeft verder ook sociale gevolgen. Bloedverlies bij de menstruatie zonder de nodige sanitaire producten kan voor schaamte zorgen. Vrouwen gaan dan lessen, werk, vrijetijdsbestedingen en andere sociale aangelegenheden mogelijk uit de weg omdat ze vrezen voor bloedvlekken of andere ongemakkelijke situaties.

Agora ijvert voor het gratis maken van hygiënische menstruatieproducten voor vrouwen. Dat is exact wat dit voorstel van resolutie nastreeft. Er worden twee concrete verzoeken voorgesteld aan de Brusselse regering. Zo moeten pilootprojecten worden opgezet om kosteloos menstruatieproducten aan te bieden in alle scholen en universiteiten van Brussel. Daarnaast moeten er meer studies komen over de rechtstreekse toegang en kosteloosheid van de hygiënische menstruatieproducten op openbare plaatsen en via de overheid.


De BBA stelt dat er echter een aantal amendementen moeten worden toegevoegd aan het voorstel van resolutie om zo de doelstellingen van deze resolutie kracht bij te zetten. Zo onderstreept Agora dat het belangrijk is om de duurtijd van menstruatie tegenover de levensduur van een vrouw in overweging te nemen. Het gaat immers niet om een kleine hindernis. Vrouwen menstrueren één week per maand en dat voor ongeveer 40 jaar. Het is dus belangrijk voor de BBA dat dit gegeven mee wordt opgenomen in het voorstel van resolutie. Daarnaast zijn duurzame en ecologische producten - naast de wegwerpproducten - belangrijk om toe te voegen. Elke vrouw heeft immers persoonlijke noden. Zo vindt iedereen het product dat bij haar past.


De Burgerassemblee stelt bovendien dat initiatieven zo specifiek en direct mogelijk worden afgelijnd. Het voorstel moet uit de studiefase geraken en overgaan tot concrete actie.


Taboe

Er moet ook overwogen worden dat de menstruatie naast de meer bekende fysiologische impact ook een sterke impact heeft op de psyche en het sociale leven van vrouwen. De erkenning van die mentale last kan niet ontbreken. Bovendien is menstruatie nog steeds een taboe in sommige kringen, bijvoorbeeld op de werkvloer. Om dit taboe te doorbreken moeten we beginnen met erover te praten.


Daarom stelt de BBA in het 4de amendement dat er ook expliciet op dit taboe moet gewezen worden. Hoewel de Burgerassemblee akkoord gaat met de grote lijnen van dit voorstel, is het belangrijk om discriminatie expliciet te vermelden. Het amendement verduidelijkt immers dat deze discriminatie de menswaardigheid van vrouwen aantast. Zo hebben ze een moeilijkere toegang tot de arbeidsmarkt voor sommige jobs. Agora zal dus ‘voor’ de aanname van de resolutie stemmen, maar alleen als het 4de amendement mee wordt opgenomen in het voorstel.Comments


bottom of page