top of page

Weinig transparant bestuur

De Brusselse regering ligt dwars. Ondervraagd door Pepijn Kennis vanmorgen, is Rudy Vervoort nog steeds niet van plan om zijn wettelijke verplichting tot transparantie na te komen en weigert hij inzage te geven in de documenten waarop beslissingen gebaseerd zijn. Agora.Brussels veroordeelt deze democratische blunder, die het vertrouwen van de burger niet ten goede komt en een oppositieparlementslid verhindert zijn werk te doen.

Comments


bottom of page