top of page

Parlementaire vergoedingen moeten omlaag

De Brusselse begroting staat in het rood. Er komen besparingen op openbare diensten, maar parlementairen behouden hun royale vergoedingen. Ook zij moeten hun duit in het zakje doen en daarom pleit Agora.Brussels voor een verlaging van parlementaire vergoedingen met 5,29 miljoen euro, of 8,3% van de begroting van het Brussels Parlement. De burgerbeweging roept het Parlement op om dit voorstel dringend te bekijken.


Om de Brusselse schuld terug te dringen gaat de regering besparen. Er komen minder middelen voor openbare diensten en vele burgers zullen voelen hoe het gewest minder investeert in wonen, energie en tewerkstelling. Het zou onaanvaardbaar zijn als het Brussels Parlement geen enkele inspanning zou leveren.


Verschillende partijen spreken al lang over een verlaging van parlementaire vergoedingen, maar er kwam nog geen concreet voorstel van de Brusselse meerderheid. De burgerbeweging Agora.Brussels maakte er wel werk van. Het voorstel van Agora-Kamerlid Pepijn Kennis betekent een besparing van ruim 5 miljoen euro en een verlaging van de parlementaire vergoedingen met meer dan 40%. Concreet willen we de basisvergoeding 25% lager, de forfaitaire onkostenvergoeding van 2.500 euro schrappen en de vergoedingen voor speciale functies drastisch beperken.


Pepijn Kennis licht toe: “Mijn tekst is op 18 september beoordeeld en is klaar voor discussie. Zal de meerderheid de nood inzien, ook al komt de vraag van de oppositie? Alle partijen moeten een inspanning doen voor onze begroting. Daarnaast zal ons voorstel ook helpen om de gapende kloof tussen burgers en politici te dichten. Parlementairen ontvangen een royale vergoeding, naast tal van voordelen. Zo is het moeilijk om in contact te blijven met het leven van de gewone Brusselaars."


Agora.Brussels roept alle partijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen, de daad bij het woord te voegen en onderstaande tekst nog vóór de goedkeuring van de begroting 2024 te aanvaarden.
コメント


bottom of page