top of page
Logo Agora rond Blauw.png

LOTING VOOR
DEMOCRATIE

20180922 Distribsleutelhanger2.jpg

Agora.Brussels was een politieke burgerbeweging die pleit voor een vorm van democratie door loting. Het doel? Inspireren tot een meer representatieve democratie met meer overleg en participatie. De beweging organiseerde vier gelote Burgerassemblees en haar verkozen volksvertegenwoordiger verdedigt de burgervoorstellen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Om dit doel te bereiken diende Agora een lijst in voor de regionale verkiezingen van mei 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij het vertrouwen van 3629 Brusselaars kreeg ze een vertegenwoordiger in het Brusselse parlement.

Agora organiseerde vier Brusselse Burgerassemblees met gelote Brusselaars wiens voorstellen in het parlement worden gebracht via haar verkozen volksvertegenwoordiger. Tegelijkertijd werkte Agora in het parlement rond participatieve democratie in het algemeen en de institutionalisering van de Assemblee in het bijzonder.

Via deze Assemblee wil Agora aanzetten tot een echte democratie door burgers. Meer nog dan voor haar wetgevende verwezenlijkingen dient de Assemblee als tool om tot representatie te inspireren, om déliberatie te cultiveren, om participatie uit te bouwen - overal in de samenleving.

20180929 Agoralanceringlancemen4.JPG

De eerste Brusselse politieke instelling die volledig uit gelote burgers bestaat

IMG_5295_edited.jpg

De Brusselse Burgerassemblee bestaat uit 50 burgers geloot uit de Brusselse bevolking.

 

Deze loting is statistisch representatief voor de bevolking wat betreft leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

 

De assemblee is deliberatief gezien ze gebaseerd is op een diversiteit aan meningen waarvan de uitwisseling wordt gefaciliteerd, wat de verdere ontwikkeling van deze ideeën mogelijk maakt.

 

Ten slotte heeft de assemblee de opzet participatief te zijn, in die zin dat elke Brusselaar een reële kans heeft om actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

De Assemblees
 in 2019-2024

1

De eerste cyclus van de Brusselse Burger Assemblee, van het proactieve type, werd georganiseerd in 2020. Gezien de gezondheidssituatie nam ze twee semesters in beslag in plaats van één.

 

In december 2020 voltooide ze haar voorstellen voor huisvesting in Brussel in de vorm van de 'Burgerresolutie huisvesting'.

2

2

De tweede cyclus werd georganiseerd in het eerste semester van 2021. Dit was een reactieve cyclus die zich uitsprak over voorstellen die in de commissies van het Brusselse parlement werden behandeld.

Gezien de gezondheidssituatie vond ze voornamelijk online plaats via een platform en videoconferenties.

3

De derde cyclus vond plaats van 9 oktober t.e.m. 11 december 2021 en was opnieuw een proactieve cyclus. De assemblisten uit de eerste en tweede cyclus hebben het thema bepaald. In december 2021 de Burgerassemblee haar voorstellen voor werk in Brussel in de vorm van de 'Burgerresolutie werk'.

Gezien de gezondheidssituatie vond deze cyclus plaats op een hybride manier met face-to-face meetings, virtuele momenten en via een online platform.

4

De vierde cyclus liep van 30 augustus tot 17 december 2022.  Het is een proactieve cyclus over het thema milieu. Dit thema blijft jammer genoeg razend actueel...

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • TikTok
  • LinkedIn
  • Youtube
bottom of page