top of page

De politieke arena is voor haar en hen, niet alleen voor hem

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de politiek, maar het reglement van het Brussels Parlement is opgesteld vanuit een exclusief mannelijk perspectief. Om het inclusiever te herschrijven diende Agora.Brussels een voorstel in. Het werd ondertekend door meerderheidspartijen en zou dus kunnen worden aangenomen. Helaas hebben de voorzitter en ondervoorzitter van het parlement weinig zin om een commissie voor het reglement samen te roepen, waardoor de kans bijzonder klein is dat dit broodnodig voorstel kan worden gestemd.


Het Brussels Gewest is grotendeels getekend door cis-mannelijke vertegenwoordiging in de publieke ruimte en daarbuiten. Dat komt mede doordat vrouwen en non-binaire mensen eeuwenlang niet de plaats hebben gekregen die hen toekomt bij het schrijven van onze geschiedenis. Om de geschiedenis die nu wordt geschreven wel inclusief te maken, is er een mentaliteitswijziging nodig. Linguïstische aanpassingen kunnen daarbij helpen. Daarom gaf Agora.Brussels de aanzet voor een voorstel tot wijziging van het reglement van het Brussels Parlement. Vandaag gebruikt dit reglement alleen het mannelijke geslacht en mannelijke persoonlijke voornaamwoorden, maar de politieke ruimte behoort niet alleen mannen toe. Fragmenten uit het reglement van het Brussels Parlement

Agora.Brussels wil dit reglement aanpassen om zo de diversiteit onder Brusselaars te benadrukken. We willen politieke inclusie versterken door duidelijk aan te geven deze democratische tekst er is voor alle geslachten en genders. Zo komen we tegemoet aan de transversale wens naar een inclusieve samenleving die spreekt uit de verschillende resoluties van de Brusselse Burgerassemblee. Agora.Brussels pleit niet alleen op 8 maart voor meer gelijkheid maar op deze internationale vrouwendag geven we er graag aandacht aan.


Agora.Brussels pleit niet alleen op 8 maart voor meer gelijkheid maar op deze internationale vrouwendag geven we er graag aandacht aan.

Taal gebruiken we elke dag en daarom is inclusief schrijven een belangrijke eerste stap. Het zou dan ook voorbeeldig zijn als een democratische instelling als het Brussels Parlement hierin het voortouw neemt. Vrouwendag is van belang in de strijd voor gelijke rechten, maar inzet voor meer inclusie is een werk van elke dag.


Dankzij La Ligue des Travailleuses Domestiques kwam er meer aandacht voor mensen zonder papieren in de meest precaire delen van onze economie.

Zo kwam er dankzij de noeste arbeid van La Ligue des Travailleuses Domestiques meer aandacht voor mensen zonder papieren in de meest precaire delen van onze economie. De uitbuiting van huishoudelijk personeel is een bezorgdheid die ook aan bod komt in de Burgerresolutie Werk. Agora.Brussels stemde daarom tegen een ordonnantie die de rechten van economische migranten te weinig beschermt. 

Commentaires


bottom of page