top of page

De Brusselse Burgerassemblee in het parlement in 2023

Pepijn Kennis, Agora's verkozen vertegenwoordiger, ondervraagt de regering regelmatig over de uitvoering van de voorstellen de Brusselse Burgerassemblees.

De budgetbesprekingen zijn bezig. We kozen ervoor om enkel in plenaire te reageren. Zo sparen we energie om de volgende zaken te doen:


  • de ideale assemblee te verdedigen

  • te hameren op verlaging van parlementaire vergoedingen

  • onze Housing First resolutie te bespreken

  • voorstellen rond tewerkstelling te bespreken

  • transparant bestuur te bespreken

  • en de gewestelijke volksraadpleging te bespreken.


Parlementaire vergoedingen

In de bespreking van de begroting van het parlement kwamen we tussen om te wijzen op de enorme kost van de parlementaire vergoedingen - €13,5 miljoen voor 2024. Na een jaar zwoegen en zoeken konden we een paar maanden geleden een voorstel indienen om deze met 41% te verlagen. Dat werd echter op de lange baan geschoven bij gebrek aan politieke wil. Wij kunnen de begroting niet amenderen en daarom vroegen we om het reglement van het parlement in die zin te wijzigen. Enkel dan kunnen we spreken van transparant bestuur. En transparant bestuur is een basisvoorwaarde voor burgerparticipatie!


Housing first

De Brusselse Burgerassemblee vraagt een versterking van Housing First. Dat principe gaat ervan uit dat thuislozen vooreerst een dak boven hun hoofd moeten hebben. Daartoe dienden we een resolutie in om te zorgen voor publieke woningen - en in het bijzonder sociale woningen. De resolutie begon ooit op de Parlementaire Hackathon en werd sterk verbeterd door contact met de sector. De tekst werd verworpen door de meerderheid in de commissie huisvesting. De regering 'zou al voldoende doen', wat helemaal niet het geval lijkt. We dienden een tweelingresolutie in voor de GGC en nu is het wachten tot die behandeld wordt. Dan kunnen we er in plenaire vergadering op terugkomen – tenzij de andere partijen ons dat verhinderen natuurlijk.


Tewerkstelling

Onze nieuwe collega Alexander werkte zich grondig in op het thema tewerkstelling. Hij bereidde een reeks parlementaire vragen voor over tewerkstelling en discriminatie. Die vragen gaan o.a. over onbetaalde stages, Actiris, crèches voor werkzoekenden en het opleidingsinkomen.


Transparant bestuur

De regering volgt haar eigen wetgeving over transparantie niet. In het debat hierover met de minister-president lijkt hij hier niets aan te willen wijzigen. Op basis van de transparantiewetgeving vroegen we dan maar na elke regeringsvergadering alle documenten, beslissingen en nota’s op. Ook hierop kwam geen antwoord. Daarop diende Pepijn een serie klachten in bij de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten. Voorlopig beweegt er weinig, maar we volgen het verder op.

Gewestelijke volksraadpleging

De Raad van State kwam eindelijk terug met een voorlopige analyse van Agora’s voorstel tot gewestelijke volksraadpleging.


Ontmoetingen met de verenigingssector

We hebben de laatste tijd meer ontmoetingen ingepland. Zo zaten we samen met verenigingen die rond armoedebestrijding werken, met sociale vastgoedontwikkelaars en met verenigingen als Renovassistance. We merken dat de verenigingssector vaak erg gelijkaardige voorstellen heeft als onze Burgerassemblees.


Comments


bottom of page