top of page

Burgers kunnen nu VGC college interpelleren

Vandaag keurden we in de reglementscommissie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een reglementswijziging goed.


Burgers kunnen nu zelf vragen stellen aan het VGC college of de raad.

Met 300 handtekeningen word je zelfs zéker gehoord in dit kleinste parlement van onze hoofdstad.


Met Agora gaan we graag nog een stap verder. Ook deliberatieve democratie heeft hier z'n plaats, zodat alle Brusselaars zich kunnen uitdrukken over de thema's van de VGC. To be continued!




bottom of page