top of page

Programma Agora

Werking van de Burgerassemblee

In de herfst van 2019 wil Agora een assemblee organiseren van 89 gelote burgers in een verhouding die de Brusselse bevolking weerspiegelt.

 

Deze Burgerassemblee zal één dag per maand vergaderen en regelmatig vernieuwd worden. Zo zullen 401 Brusselse burgers kunnen deelnemen over 5 jaar.

De burgers zullen de kans hebben om samen te debatteren over relevante onderwerpen die onder de bevoegdheid van het Brusselse gewest vallen, zoals milieu, ruimtelijke planning, huisvesting, energie of werkgelegenheid.

 

Een dynamische omkadering van de discussie zal toelaten dat alle standpunten zich kunnen uitdrukken. 

Een strategische keuze

We zullen meedoen met de verkiezingen om tenminste één zetel te behalen in het Brussels parlement.​

Een verkozene van Agora zal de beslissingen van de Assemblee in het Brusselse Parlement verdedigen. De rol van deze verkozen persoon is om woordvoerder te zijn van de Assemblee, niets meer!

Een uitgewerkte methodologie

Meer informatie over de werking vind je hieronder:

Verloop van een mandaat

Samenstelling van de

assemblee

Proactieve groep en reactieve groep

bottom of page