top of page

Agora.Brussels komt op voor de verkiezingen van 9 juni 2024

Agora.Brussels pleit voor een deliberatieve democratie met directe politieke impact. Beslissingen die ingrijpen op het leven van burgers moeten rekening houden met de diversiteit en expertise van wie er dagdagelijks mee te maken heeft.

 

Onze langetermijnvisie is een permanent en bindend systeem van burgeroverleg. Dit betekent in de eerste plaats dat de burgerassemblee het recht krijgt om ordonnanties (de "wetten" van Brussel) aan te nemen en de regering te controleren. We willen vermijden dat de macht zich concentreert in de handen van een kleine groep doordat verschillende burgerorganen in overleg gaan met elkaar en het bestaande parlementaire systeem. Zo maken we komaf met vriendjespolitiek, bestuursproblemen (exorbitante lonen, ondoordacht gebruik van overheidsgeld, ...) en de wurggreep van de particratie op het algemeen belang.

WhatsApp Image 2023-10-21 at 17.56.23.jpeg

De weg er naar toe

Agora.Brussels kiest voor verandering vanuit het hart van het huidige systeem en werken zo aan de missie om ons representatieve politieke systeem om te vormen tot een inclusieve en gelijkwaardige dialoog. Brusselaars moeten beter worden betrokken bij beslissingen voor onze stad.


In 2019-2024 hebben we vier Brusselse Burgerassemblees (BBA) georganiseerd, die samen kwamen tot bijna 220 aanbevelingen over werkgelegenheid, huisvesting, het milieu en een reeks andere onderwerpen waaronder discriminatie en menstruatie-armoede.


De standpunten van de BBA brengt onze verkozene naar het Parlement om ze te vertalen in wetgeving. Zo kregen we inzicht op de werking van het Parlement en de beste strategie om burgervoorstellen te implementeren. Op basis van deze ervaring willen we doorgaan met het stellen van parlementaire vragen stellen en voorstellen van ordonnanties.


Onze politieke ambitie voor de volgende legislatuur is dan ook om een laboratorium te blijven voor participatieve democratie. Concreet ijveren we voor een permanent Brusselse Burgerassemblee met kracht van wet. De BBA moet haar zeg hebben over onderwerpen die aan bod komen in het parlement en Brusselaars moeten beter betrokken worden bij hun democratie.

Heeft Agora haar doel nog niet bereikt?

Sinds de verrassende verkiezing van een parlementslid voor Agora.Brussels in 2019 zijn er veel initiatieven ontstaan in België. Brussel werd zowaar de hoofdstad van het burgeroverleg maar een wildgroei zonder impact werkt ontmoedigend. Zolang participatie louter adviserend blijft, is het niet te verwonderen dat de bevolking het nut er niet van inziet.
 

De ervaring leert dat het moeilijk is om kwalitatief burgeroverleg te laten wegen op de parlementaire besluitvorming. Hun aanbevelingen laten weerklinken in het halfrond stokt omdat de politieke opvolging selectief en partijdig bleek. De energie die verkozenen steken in het opvolgen van aanbevelingen hangt er grotendeels van af of de partij van de verkozene er iets mee kan. Of erger: burgervoorstellen worden ingezet als 'democratische' legitimering voor beslissingen die al genomen waren binnen de meerderheid.

Burgers wetgevende macht geven, is dat niet gevaarlijk?

Op lange termijn is het de bedoeling om burgers meer zeggenschap te geven, niet om een kleine willekeurig gekozen groep hun wil te laten opleggen aan de bevolking. Het Agora-model voorziet interactie met het Parlement, zowel met de commissies als met de plenaire vergadering. We voorzien verschillende organen om te zorgen voor diversiteit onder de gelote deelnemers en meerstemmigheid tijdens het overleg.


Agora gaat voluit voor democratische innovatie. Zo kunnen verschillende participatieprocessen gecombineerd worden met oog op een inclusieve besluitvorming. Een voorbeeld: na een petitierecht kan een debat op gang komen in een Burgerassemblee waarna het voorstel wordt besproken in het Parlement dat eventueel amendeert en er helder over communiceert.

 
Agora's einddoel is een tweekamerstelsel waarbij het Parlement en de Burgerassemblee op voet van gelijkheid samenwerken. Daarom steunen we het idee om de grondwet te herzien om de macht van deze assemblees bindend te maken. Zo kunnen we het vertrouwen in de politiek herstellen, komaf maken met vriendjespolitiek en een oplossing bieden voor de problemen van de huidige particratie.

Zin om mee campagne te voeren?

Vind je ook dat Brusselaars meer inspraak en een betere democratie verdienen? Ben of ken je iemand voor Agora.Brussels? Klik hier!

38.png
bottom of page