top of page

Ethisch charter van de verkozene

Voorwoord

1. Deze overeenkomst kan op verzoek van de Brusselse Burgerassemblee (BBA) of Agora.Brussels worden gewijzigd, in aanwezigheid en overleg met de verkozene als de wijzigingen de grondtekst respecteren.

2. De belangrijkste missie van de verkozene is:

  • de schakel vormen tussen de BBA en het Brussels Parlement en

  • het versterken van de democratische werking en de politieke legitimiteit van de BBA.

3. De verkozene verbindt zich ertoe om zijn/haar vaardigheden voortdurend te ontwikkelen of bij te werken, meer specifiek omtrent:

  • actief luisteren,

  • herformuleren van de beraadslagingen en besluiten van de BBA,

  • experimenten en de kennisontwikkeling rond participatie en loting,

  • de werking van de Belgische instellingen.

31.png

1. De Brusselse Burgerassemblee

1.1. De verkozene moet alle standpunten van de BBA verdedigen. Dit houdt ook in dat de persoonlijke mening of overtuiging (over beslissingen van de BBA) van geen tel is. Desgewenst kan de verkozene meegeven dat de standpunten die hij/zij verdedigt niet van hem/haar zijn, maar die van de BBA.

1.2. Als beslissingen van de BBA ingaan tegen de basisprincipes uit de grondtekst of de Universele Verklaring van de mensenrechten (ook al is het indirect), of in het uitzonderlijke geval dat de verkozene van oordeel is dat hij/zij een standpunt van de BBA niet kan volgen, dat moet Agora.Brussels op de hoogte worden gebracht. Indien geen oplossing werd gevonden tijdens een bemiddelingsproces, dan wordt de verkozene uitgenodigd om af te treden.

 

1.3. Als de verkozene wordt uitgenodigd op een bijeenkomst van de BBA is die verplicht tot geheimhouding en mag geen mening uiten over de besproken onderwerpen. Wel kan zij/hij om verheldering vragen en de beslissingen herformuleren om te zorgen dat ze worden begrepen en correct worden doorgegeven.

29.png

2. Het Brussels parlement en haar commissies

2.1. Als de planning het toelaat, maakt de verkozene deel uit van de commissies in functie van de onderwerpen die door de BBA worden besproken.

2.2. De verkozene gaat proactief commissies bijwonen waarvan het werk betrekking heeft op de grondtekst.

 

2.4. De verkozene stemt alleen over de kwesties waarop de BBA zich heeft uitgesproken. Zij/hij moet de stem van de BBA zo getrouw mogelijk overbrengen en onthoudt zich voor de rest.

2.5. Zij/hij kan ook stemmen op kwesties die betrekking hebben op de grondtekst, zelfs werden die niet behandeld in de BBA.

2.png

3. De burgerbeweging Agora.Brussels

3.1. De verkozene moet zich aan Agora.Brussels' werking, zoals bepaald in de grondtekst.

3.2. De verkozene is lid van de VZW, niet als bestuurder maar wel als permanente gast in het raad van bestuur.

3.3. De verkozene en Agora.Brussels ondersteunen elkaar continu bij het samenstellen en promoten van de BBA en de onderwerpen uit de grondtekst.

29_1.png

4. Burgers en de media

4.1. De verkozene vertegenwoordigt de beslissingen van de BBA en haar kiezers. Zo versterkt zij/hij de (legitimiteit van de) overlegdemocratie en is ook één van Agora.Brusssels' woordvoerders.

 

4.2. Tijdens de campagne, tijdens de ambtstermijn en 2 jaar lang na het einde van het mandaat kan de verkozene geen lid zijn van een politieke partij.

4.3. Als parlementair vertegenwoordigt de verkozene de BBA en beperkt zij/hij zich tot onderwerpen expliciet werden besproken door de BBA, tenzij het kwesties betreft die aan bod komen in de grondtekst.

 

4.4. De verkozene kan geen verschillende politieke mandaten cumuleren.

 

4.5. De verkozene verbindt zich ertoe eventuele belangenconflicten te melden.

 

4.6. De verkozene kan geen enkele financiële of materiële compensatie aanvaarden voor diensten verleend aan een derde partij, belofte van toekomstige tewerkstelling, enz...

 

4.7. De verkozene moet elke poging tot corruptie of omkoping melden aan Agora.Brussels.

4.8. De verkozene is ervan bewust dat zijn/haar imago zal afstralen op de BBA en Agora.Brussels en waakt er dus over dat het niet wordt beschadigd.

bottom of page