top of page

Geen Brusselse verkiezingen maar federale #OpenConstitution

Agora.Brussels heeft diepgaande expertise vergaard over burgerparticipatie en de parlementaire vertaling van de Brusselse Burgerassemblee. De gelote burgers hebben blijk gegeven van grote ernst tijdens de Burgerassemblees. Ze hebben samen, in al hun diversiteit, solide voorstellen geformuleerd over complexe kwesties. In hun beraadslagingen stond het algemeen belang steeds centraal, wat weerklank vond in de Burgerresoluties die ons parlementslid verdedigt.

Agora.Brussels zal de voorstellen van de Brusselse Burgerassemblee blijven verdedigen tot het einde van de legislatuur. We gaan ook onverminderd door met het delen van onze kennis en ervaring, maar Agora.Brussels komt niet meer op bij de Brusselse verkiezingen.

De Brusselse Burgerassemblees hebben politieke besluitvorming omgezet in een inclusieve en eerlijke dialoog. Agora.Brussels heeft laten zien dat de politiek vandaag wel degelijk anders kan. We zullen ons inzetten om te delen hoe we hebben gewerkt, zodat organisaties met gelijksoortige belangen er de vruchten van kunnen plukken.

De huidige werking van het parlement maakt het moeilijk om impact te hebben met slechts één of twee zetels. Het blijft dus een uitdaging om de stem van de Burgerassemblee te laten gelden vanuit de oppositiebanken. Onze burgerbeweging heet Agora omdat we het politieke debat in de publieke agora willen loodsen. De politieke besluitvorming kampt met een serieus gebrek aan transparantie en is ook verre van een deliberatieve democratie. Om daadwerkelijk te wegen op het beleid moet je deelnemen aan achterkamertjespolitiek. En dat staat haaks op het transparant bestuur waar Agora voor staat.

Agora pleit voor een bindende burgerparticipatie op alle machtsniveaus. Dit wordt niet beslist in het Brusselse parlement, maar op federaal niveau. De Belgische Grondwet reserveert wetgevende rechten uitsluitend voor verkozenen. Daarom lanceert Agora een campagne om de Grondwet te veranderen: #OpenConstitution wil grondwettelijke artikelen openen die burgerinspraak bindend maken.


Infografie met vijf fases voor nieuwe burgerrechten via de grondwet


#OpenConstitution: meer impact geven aan burgerparticipatie

#OpenConstitution wil ervoor zorgen dat burgerparticipatie meer impact heeft. Door de petitie te tekenen maak je een grondwetswijziging voor en met burgers mogelijk. Tekenen kan via www.openconstitution.be. Hier vind je hapklare instrumenten om enthousiast te communiceren over deze campagne. Infografieken, voorbeeldmails, sociale mediateksten en logo’s staan er voor je klaar.

De initiatiefnemers van deze petitie – Agora.Brussels, Kayoux, Meer Democratie, Periferia en Cap Démocratie – krijgen van politici vaak te horen dat de Grondwet hen belemmert om verdere stappen te ondernemen. Daarom roept deze petitie op om middelen voor burgerparticipatie vast te leggen in de Grondwet, om hen kracht, zichtbaarheid en rechtsgeldigheid te verlenen. Teken je mee?

Comentários


bottom of page