top of page

#OpenConstitution delen

Wil je vrienden oproepen om de petitie te ondertekenen? Wil je praten over de campagne www.openconstitution.be op sociale media en weet je nog niet helemaal hoe je dat wil aanpakken? Op deze pagina vind je hapklare instrumenten om vlot en enthousiasmerend te communiceren over #OpenConstitution. 


  1. We stelden een voorbeeldmail op om mensen in een paar clics mensen warm maken voor #OpenConstitution.

  2. Gebruik de hashtag #OpenConstitution. Zo is het duidelijk waarover het gaat en kunnen je volgers doorklikken naar andere communicaties over de petitie. We hebben ook voorbeeldteksten opgesteld voor op sociale media.

  3. Je mag onze illustraties gebruiken! Hieronder vind je het logo van de petitie en een verhelderende infografiek van #OpenConstitution.


Voorbeeldmail

Dag [naam],


Hopelijk stel je het goed!


Ik mail je met de vraag om de petitie #OpenConstitution te tekenen. Dat kan via www.petities.com/openconstitution.


Overal in Europa gaat het vertrouwen van burgers in de politiek achteruit. Als reactie daarop neemt de verleiding toe om te evolueren naar autoritaire macht. Onze democratie staat onder druk en dat baart me zorgen. 


Maar onze democratie zit niet in een impasse. Ze kan namelijk evolueren naar een participatieve democratie, waarbij burgers mogelijkheden krijgen om tot oplossingen te komen voor (complexe) problemen. Bij ons bestaan er al verschillende middelen om Belgen het woord te geven: adviesraden, petitierecht ... Maar die middelen hebben onvoldoende impact op de besluitvorming. Een van de redenen is dat ze louter gelden als advies: hun resultaat is dus niet bindend.


De initiatiefnemers van deze petitie willen ervoor zorgen dat de burgerparticipatie meer impact heeft. Vaak krijgen we van politici te horen dat de Grondwet hen belemmert om verdere stappen te ondernemen. Daarom roept deze petitie op om middelen voor burgerparticipatie vast te leggen in de Grondwet, om hen kracht, zichtbaarheid en rechtsgeldigheid te verlenen. Teken je mee?


Warme groet,


[je naam]

Voorbeeldteksten voor op sociale media

Logo en infografiek

bottom of page