top of page

Gratis openbaar vervoer voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie

De Brusselse Burgerassemblee wil de CO2-uitstoot terugdringen door onder meer openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom stemde Agora.Brussels op vrijdag 9 februari voor deze resolutie in het Brussels Parlement.Een sociaal rechtvaardige klimaattransitie

De Assemblee wil dat alle burgers een steentje kunnen bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan, ook minder kapitaalkrachtige,  zieke,  oude en minder mobiele burgers. Dat is geen individuele verantwoordelijkheid, maar iets dat de overheid moet garanderen. 


De Assemblee wil dat alle burgers een steentje kunnen bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is geen individuele verantwoordelijkheid, maar iets dat de overheid moet garanderen. 

Gratis openbaar vervoer?

Agora.Brussels erkent de inspanningen van de Brusselse Regering op dit gebied, zoals de invoering van een jaarlijks abonnement voor jongeren onder de 25 en ouderen boven de 65 voor slechts 12€. Maar er is ook slecht nieuws: normale tickets en abonnementen zullen in september 2024 met 6,8 % worden geïndexeerd. Bij de abonnementen voor jongeren en 65-plussers zou dat niet gebeuren in 2024, maar misschien wel na 2025. Agora.Brussels kant zich tegen deze indexatie. Prijsverhogingen zullen nog meer mensen uitsluiten van het nemen van een bus, tram of metro. Dat komt noch het klimaatbeleid noch de sociale strijd ten goede.


De geplande prijsverhogingen zullen nog meer mensen uitsluiten van het nemen van een bus, tram of metro. Dat komt noch het klimaatbeleid noch de sociale strijd ten goede.

Betaalbare, haalbare transitie

Daarom stemde Agora.Brussels voor het voorstel van resolutie “om geleidelijk aan gratis openbaar vervoer in Brussel in te voeren” (ingediend door PTB/PVDA). Deze resolutie kan de overheid stimuleren openbaar vervoer gratis te maken voor alle Brusselaars in het Gewest. Het stelt bovendien een stappenplan voor om die transitie haalbaar te maken. Dat is, zo stelt deze resolutie, zeker betaalbaar:

 

  • Het volledig gratis gebruik van de MIVB kan gefinancierd worden door ondernemingen met meer dan 20 werknemers een vergoeding voor het woon-werkverkeer te doen betalen van ongeveer 400€/jaar per werknemer. De werkgevers financieren nu al veel abonnementen op het openbaar vervoer. Het zou dus enkel om een systematisering van de huidige financiering gaan. 

  • Gratis openbaar vervoer vermindert bovendien onnodige kosten door het afschaffen van poortjes en controles die de zwakste weggebruikers treffen en de gebruiksvriendelijkheid schaden.*


Om het met de woorden van de Assemblee te zeggen: “zachte mobiliteit moet verder ontwikkeld worden door ze financieel, fysiek en op het vlak van dienstregeling voor iedereen toegankelijker te maken. Zo daalt de impact van het transport op het milieu en de volksgezondheid.”


Comments


bottom of page