top of page

Van Actiris-crèches tot Airbnb: de Brusselse Burgerassemblee in het Parlement (januari - februari 2024)

Het parlementair team van Agora blijft de Brusselse Burgerassemblee verklanken in het parlement. We bundelden een paar interventies voor je samen in deze blogpost.


10 januari: Opleidingsinkomen, Actiris-crèches en onbetaalde stages


In de vergadering van de Commissie voor Economische Zaken en de Tewerkstelling, legde Pepijn Kennis het vuur aan de schenen van de Brusselse minister van werk. Een greep uit de uitspraken:


over het opleidingsinkomen:

We naderen het einde van de legislatuur, maar in de jongste beleidsverklaring werd met geen woord gerept over de invoering van een opleidingsinkomen van 4 euro voor werkzoekenden. Dat stond nochtans in het regeerakkoord. Een opleidingsinkomen sluit aan bij wat de Brusselse Burgerassemblee ambieert, namelijk een vergoeding voor mensen die opleidingen volgen, zodat banen en opleidingen toegankelijker worden voor elke Brusselaar, inclusief de meest kwetsbaren onder ons.

over Actiris-crèches voor werkzoekenden en eenoudergezinnen:

De Brusselse Burgerassemblee wil de toegang tot werk en opleidingen toegankelijker maken door kinderopvang te garanderen voor kansarme werkzoekenden, waaronder alleenstaande ouders, vaak moeders. Het initiatief van Actiris om zelf kinderopvang te creëren voor werkzoekenden en beginnende werknemers lijkt daarmee een pleister op een etterende wonde.

over onbezoldigde stages in de publieke en private sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Onbezoldigde stages zijn de facto alleen voor de meest bevoordeelden in de maatschappij toegankelijk.

De volledige interventies en de antwoorden van de minister lees je hier.


 

18 januari: huisvesting, woningcoöperatieven en Airbnb


Pepijn stelde vragen over de dreiging van AirBnB op de huisvestingsmarkt en stelde woningcoöperatieven voor als oplossing voor de huisvestingscrisis.
 

24 januari: ethisch bezwaar tegen solliciteren voor een baan bij Actiris


De ethische waarden van werkzoekenden en werknemers spelen een steeds grotere rol in het weigeren of behouden van een baan. Actiris zou een voortrekkersrol kunnen spelen in het stimuleren van een inclusief en maatschappelijk relevant rekruteringsbeleid door rekening te houden met maatschappelijk erkende ethische normen voor werkzoekenden.


Hoe gebeurt dat vandaag? Houdt Actiris rekening met de ethische en religieuze waarden die werkzoekenden belangrijk vinden? Mogen werkzoekenden weigeren om op een werkaanbieding van Actiris in te gaan op grond van zulke waarden of van hun persoonlijke overtuiging? Dat vroeg Pepijn Kennis, in naam van de Brusselse Burgerassemblee, aan de minister van werk Bernard Clerfayt. Zijn antwoord lees je hier.


 

8 februari: colloquium gemengde overlegcommissies


Deze legislatuur werden Brusselaars meer betrokken bij het gewestbestuur, bijvoorbeeld met gemengde overlegcommissies. Tijdens het colloquium over dit participatiekanaal formuleerde Agora enkele verbeterpunten om het inclusiever te maken. 

19 februari: voorstel voor een volksraadpleging


Op 19 februari kwamen enkele meerderheidspartijen met een voorstel voor een volksraadpleging terwijl Agora’s voorstel al sinds 2021 ligt te wachten op behandeling. Het parlement besloot een werkgroep op te starten om over de partijgrenzen heen tot een consensus te komen over de manier waarop het volk geraadpleegd moet worden. Pepijn ging hierover ook in debat op televisie (BX1). Vaak komt het argument terug dat de grondwet niet toelaat om burgers een stem te geven, vandaar #OpenConstitution.


 

23 februari: renoveren verplicht


In de plenaire vergadering van het Brussels Parlement op 23 februari nam Pepijn Kennis het woord om het perspectief van de Brusselse Burgerassemblee over klimaatvriendelijke renovatiestrategie te belichten.


 

27 februari: politiek debat van de VGC jeugdraad


Participatie vereist inclusie van alle Brusselaars. Daarom stemde Agora voor een uitbreiding van het dialoogrecht waardoor jongeren vanaf 12 jaar het VGC-college rechtstreeks kunnen interpelleren. Tijdens een politiek debat van de VGC jeugdraad op 27 februari vroeg Pepijn meer steun voor jonge Brusselaars. Agora diende ook een voorstel in om meer aandacht te besteden aan inclusie en genderdiversiteit in het reglement van de VGC-raad, wat ook navolging kreeg in discussies over het reglement van het Brussels Parlement.
 

Comments


bottom of page