top of page

De eerste Brusselse Burgerassemblee is een feit!

WE DIT IT!


Op 12 december tekende de eerste groep burgers van de door Agora georganiseerde Brusselse Burgerassemblee (BBA) haar aanbevelingen en gaf ze aan ons parlementslid.


Wat zijn we ver gekomen!


Iets meer dan twee jaar geleden verzamelden zich een paar dromers rond een tafel en spraken over democratie, structurele politieke veranderingen en burgerassemblees. Agora was geboren!


Vervolgens ging de beweging op campagne op om te proberen een zetel in het Brusselse parlement te veroveren en zo de burgers een directe stem te geven. Nadat we de zetel op wonderlijke wijze wonnen in 2019, nam de Burgerassemblee geleidelijk vorm aan: loting, uitnodigingen, huis-aan-huis. De Brusselse Burgerassemblee was geboren!


Een ontmoetingsplaats voor mensen, mannen en vrouwen, met verschillende achtergronden, van verschillende leeftijden en met verschillende meningen. Een plek voor discussie, confrontatie en uiteindelijk overleg. Wat een rijkdom om dat in het Brusselse landschap te hebben!


Na een dag vol informatie, kozen de uitgelotenen een thema: huisvesting. Er zouden veel vergaderingen volgen, veel uitwisselingen, overeenkomsten en meningsverschillen, veel leren en een gemeenschappelijk gevoel: écht iets te zeggen hebben en hiermee een impact hebben op het beleid.


We zijn erg trots op deze voorstellen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook (en vooral) op het hele proces waar ze het resultaat van zijn. En dit ondanks de vele moeilijkheden, in het bijzonder de gezondheidscrisis. De voorstellen zijn hier te vinden: https://assemblee.brussels/ .


Het project van Agora staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een veel bredere visie die erop gericht is burgers - ongeacht hun sociale afkomst, geslacht of leeftijd - écht bij de politieke besluitvorming te betrekken. Een van de cruciale rollen van Agora is om te laten zien dat de organisatie van een Burgerassemblee mogelijk is, dat het resultaten oplevert en veel voldoening geeft.


Laten we toewerken naar meer participatie, meer overleg en meer diversiteit en uiteindelijk meer democratie. Zware woorden, soms moeilijk concreet te maken, maar die we in kleine stapjes zo dicht mogelijk proberen te benaderen.


Van de getuigenissen van burgers die deze voorstellen hebben ingediend, hadden de meesten profielen die zelden (of nooit) in de politiek te vinden zijn. Hier zijn een paar citaten:

  • "Ik ga jullie allemaal missen. Ik zie de wereld vandaag de dag anders. Ik ben erg, erg, erg blij om dit jaar met jullie door te brengen."

  • "Er mag nooit enige twijfel over bestaan dat instellingen kunnen evolueren voor meer democratie."

  • "Het opende mijn ogen voor een heleboel dingen. Als iedereen de kans had om te communiceren en elkaar te ontmoeten zoals wij dat deden, zou de wereld een betere plek zijn."

  • "Ik heb veel geleerd, vooral over de stad. Het is heel leerzaam om deel uit te maken van deze ervaring, zelfs een beetje meer voor iemand als ik die uit het buitenland komt. Het feit dat ik hierbij betrokken ben, heeft me veel inzicht gegeven in onze instellingen en de politiek."

  • "Samen kunnen we iets bereiken. We kunnen niet alleen observeren, maar ook deelnemen aan dit alles."

  • "Ik heb net als iedereen hier deel uitgemaakt van één grote familie die elkaar ondersteunt. Dank aan alle mensen die betrokken zijn geweest."

  • "Wat de rest van mijn leven in mijn geheugen gegrift zal blijven, is de buitengewone manier waarop de leden van de Agora en de andere assemblisten ons hebben verwelkomd. Ze hebben het allemaal mogelijk gemaakt."


Agora is aanwezig in de politieke arena, waar de meeste beslissingen voor onze gewest worden genomen. We dienden dan ook de resultaten van de burgerassemblee al in om tot discussie te leiden in de commissie huisvesting. We hopen daar steun te vinden van andere politici en zo de voorstellen te realiseren. Een andere cruciale rol is om andere actoren in de politieke wereld ervan te overtuigen dat dit project zinvol is en dat het zich ontwikkelt in de richting van meer democratie.


De heer Petya Obolensky, voorzitter van de huisvestingscommissie van het Brussels Parlement, gaat in op de voorstellen van de Brusselse burgervergadering:

"Ik vind dat dit zaken van de grootste urgentie zijn. Er is een echte huisvestingscrisis in Brussel, met name op het gebied van de toegankelijkheid. Er staan 10 jaar lang wachtrijen voor sociale woningen, veel mensen leven op straat. Het is belangrijk om dat op tafel te leggen. Leegstand van gebouwen is een groot probleem. Er is een enorm aantal leegstaande woningen en appartementen, mede door veel vastgoedspeculatie. Het is heel belangrijk om dat nu duidelijk op tafel te leggen in het parlement. Ik feliciteer deze onderneming."


En hier is de reactie van Jonathan Moskovic, adviseur voor democratische vernieuwing in het Franstalige parlement in Brussel:


"De ongekende ervaring van Agora om een parlementslid te laten verkiezen om de aanbevelingen van een burgerassemblee te dragen, is een mooie verwezenlijking. De ambitie van het collectief is om mensen die niet gewend zijn om deel te nemen aan de besluitvorming te betrekken bij het proces. Deze ambitie is niet alleen theoretisch, de implementatie van richtlijnen voor actieve inclusie en de rijkdom van de aanbevelingen bewijzen dat deliberatieve democratie niet alleen een bevlieging is van academici in hun ivoren torens, maar een echte manier om de politiek anders te doen. De institutionalisering van de overlegcommissies in de verschillende Brusselse parlementen weerspiegelt deze wens om de burgers op permanente basis bij het proces te betrekken, die worden aangetrokken door de wil om samen te werken en de verkiezingshorizon te verlaten die enkel bevorderlijk is voor oplossingen op korte termijn".


Het is dan ook een echte overwinning voor Agora om deze aanbevelingen, geschreven door de getekende burgers, te hebben aangenomen.


Dat is burgerparticipatie! We zijn er echt heel trots op en hopen dat vele anderen zullen volgen.


We gaan nu de leden uitloten voor de toekomstige Burgerassemblee.

Controleer uw brievenbus, u zou een van de gekozen leden kunnen zijn!


Nogmaals bedankt voor de steun van jullie allemaal!bottom of page