top of page

Een verslag van de geheel eerste dag van de Burgerassemblée.

Een historische dag voor de democratie in Brussel


Zaterdag 30 november vond de eerste samenkomst van de Brusselse Burgerassemblee plaats. Het is een initiatief van Agora, een Brusselse burgerbeweging die een zetel haalde bij de verkiezingen van mei 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Burgerassemblee werd samengesteld door een loting van burgers in de hoofdstad. De beweging heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze assemblee zo representatief mogelijk is voor de Brusselse bevolking. De gelote burgers zullen verschillende politieke kwesties bespreken, voorstellen formuleren en beraadslagen. Hun standpunten zullen vervolgens aan het parlement worden gerapporteerd door Pepijn Kennis, de parlementariër van Agora. Dit geeft deze burgers een macht die niet louter raadgevend is.

Ana Adzersen, facilitator van de Assemblee, legt de werking uit.


De eerste vergadering, die dus deze zaterdag plaatsvond, diende als contact en introductie van het algemene kader waarin toekomstige beraadslagingen zullen plaatsvinden. Naast de burgers waren er veel supervisors en facilitators aanwezig zodat iedereen zijn plaats kon vinden en zijn mening kon uiten.


Voor de oprichting van deze Assemblee zijn meer dan 5000 uitnodigingen gepost door vrijwilligers. Uit de 300 positieve reacties op deze uitnodiging werden vervolgens 89 mensen geselecteerd om maximale representativiteit te garanderen.


Van de 89 geselecteerde personen kwamen er 57 (wat met een aanwezigheidspercentage van 64% vergelijkbaar is met dat van afgevaardigden in het parlement). Hiervan is 58% vrouw, 42% man; 33% zijn jongeren tussen 18 en 35; en 56% zijn mensen zonder universitair diploma. Deze cijfers liggen veel dichter bij de Brusselse bevolking dan die in het Brussels Parlement waar niet-universitaire mensen bijna afwezig zijn en jongeren ondervertegenwoordigd zijn.

Deze eerste ontmoetingsdag verliep als volgt:

  1. Een eerste contact met facilitators.

  2. Een uitleg over hoe Brussel en het Brussels Parlement functioneren.

  3. Een discussie over hoe toekomstige burgerassemblees zich zullen ontvouwen.

  4. Een evaluatie van deze eerste dag en een algemene indruk van de deelnemende burgers.

Elke burger die deelneemt aan deze Brusselse burgerassemblee ontvangt een vergoeding en er wordt een kinderdagverblijf opgezet.


"Voor mij was het echt fantastisch om te zien hoe groot de diversiteit van de groep was. Hoe aandachtig de deelnemers naar elkaar luisteren en hoeveel ze elkaar respecteren. Iedereen leek zo blij om zijn of haar mening te delen en om te voelen dat er geluisterd werd. Uiteindelijk viel me op hoeveel mensen, ongeacht hun leeftijd, geslacht of sociale situatie, dezelfde dingen belangrijk vonden." zegt Pepijn Kennis na zijn ervaring op zaterdag.


Diane, parttime medewerker voor Agora, was ook zeer tevreden met deze eerste dag van de Burgerassemblee: "Het is vooral een kans voor iedereen om via deze loting deel te nemen aan het politieke leven, de deliberatie en besluitvorming door burgers. De diversiteit van de Burgerassemblee brengt verschillende persoonlijkheden samen. Daarom is de facilitering uiterst belangrijk. Het zorgt ervoor dat het niet altijd de meest charismatische of de meest comfortabele is die het woord neemt en zijn ideeën oplegt. Facilitators hebben een speciale training gekregen om dit heel goed te kunnen begeleiden. "

"Als vrijwilliger voor de beweging, en van buitenaf gezien, ontdekte ik dat de dag erg vloeiend en ontspannen was, zonder bijzondere stress. De deelnemers keken nieuwsgierig en geïnteresseerd. Er was goede energie en de kinderopvang was zeer efficiënt, wat erg geruststellend is voor de ouders ", zegt Valérie, een vrijwilligster voor Agora.

Jonathan, een andere vrijwilliger bij Agora, genoot ook van de ervaring:

"Zaterdag was een historische dag voor de Brusselse democratie. Er was een positieve energie van burgers van alle horizonten die willen bijdragen aan de verbetering van de stad door samen maatschappelijke projecten te bespreken. 's Middags, rond een broodje, vertelden burgers uit verschillende buurten elkaar, volgens hun eigen invalshoeken, de hindernissen die ze als burger ervaren om betrokken te worden bij de evolutie van de stad. Elk vermeldde verschillende oorzaken en ze waren het er allemaal over eens dat ze samen een nieuw model vormen dat zou kunnen leiden tot betere steden, levens en samenleven.

De constructieve energie die uit de volksvergadering kwam, was erg mooi. Iedereen had een steentje bij te brengen en besefte dat ze samen, in respect en luisterend naar elkaar, een verantwoordelijkheid hebben om de toekomst van de regio op te bouwen.

Zaterdag was een dag van grote emoties. Het was prachtig om te zien hoe de energie die Agora-leden in dit project steken, resoneren in 58 krachtige en hoopvolle stemmen voor de toekomst van de regio. "Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page