top of page

Proactieve en reactieve groep

De vergadering zal worden verdeeld in twee groepen, elk met een verschillende taak:

  • proactief, zich uitsprekend over onderwerpen gekozen door de Assemblee, en

  • reactief, door een standpunt te formuleren over projecten of voorstellen van ordonnantie van het Brussels Parlement.

Uitwisseling tussen de groepen vindt plaats gedurende de cyclus, en de Assemblee als geheel zal een standpunt innemen over de twee taken aan het einde van elke cyclus.

Agenda van de proactieve groep

De onderwerpen die door de Assemblee zijn gekozen voor proactief werk zullen als volgt worden gedefinieerd:

  • De eerste cyclus (6 maanden) heeft als enige missie om de agenda van de komende 5 jaar te bepalen.

  • De volgende cycli behandelen de onderwerpen die door de eerste cyclus zijn gekozen.

  • Na twee en een half jaar (vijf cycli, de helft van de legislatuur) heeft een cyclus de missie om de agenda te evalueren en aan te passen.

Agenda van de reactieve groep

Aan het begin van elke cyclus zal het regeerakkoord en de verschillende projecten van ordonnantie die op dat moment worden besproken in het parlement of in de commissies, worden voorgesteld aan de Assemblee, die dan op haar beurt het project zal kiezen waarop ze een mening zal formuleren.

bottom of page