top of page

Verloop van een mandaat

Het mandaat van een gelote burger duurt een jaar en zal verdeeld worden in twee cyclussen van 5 dagen. Elke cyclus zal een gelote burger zich kunnen uitdrukken over één onderwerp. Tussen elk onderwerp (dus elke 6 maanden) wordt de helft van de Assemblee vernieuwd. Op die manier is de continuïteit gegarandeerd.

 

Elke cyclus duurt drie en een halve maand en wordt georganiseerd als volgt:

 • Dag 1:

  • Halve dag onthaal

  • Verdeling van de Assemblee in twee groepen (proactief en reactief, zie hieronder)

  • Een halve dag verkenning van het onderwerp.

 • Dagen 2, 3, 4:

  • Debatten en interventies van externe experten

  • Formulering van een standpunt van de Assemblee.

 • Dag 5:

  • een halve dag om het voorstel van resolutie, geschreven door de leden van AGORA die daarvoor gemandateerd werden, door de Assemblee.

  • Een halve dag evaluatie (persoonlijk, over de kansen om je uit te drukken, algemene werking van de Assemblee)

Vergaderdagen

De Assemblee vergaderingen zullen doorgaan op zaterdag van 9u tot 18u. De gelote burgers zullen daarvoor een kleine vergoeding per dag krijgen (ongeveer 40 euro), en kinderopvang zal voorzien zijn.

Verdeling van de dagen

 • 1 maand tussen dagen 1 en 2.

 • 2 weken tussen dag 2 en 3 en 4.

 • 1 maand tussen dagen 4 en 5.

Debatten en besluiten

Er worden verschillende dynamische elementen voorzien om een goed geïnformeerd debat te kunnen voeren, waarin elke burger effectief kan deelnemen.

 • Professionele facilitators zullen het debat omkaderen om een gelijk spreekrecht toe te kennen en de overheersing van het debat te voorkomen.

 • De Assemblee zal sprekers verwelkomen die de belangrijkste kwesties gelinkt aan de gekozen vragen zullen verduidelijken.

 • De positionering van de Assemblee wordt bepaald door gemeenschappelijke keuzemethodes, zoals beslissing bij meerderheid.

 • De validatie van de resoluties zal gebaseerd zijn op een 2/3de meerderheidsstem.

bottom of page