top of page

BRUZZ: Eerste rondetafelconferentie tegen racisme en burgerraadpleging in Brussels Parlement

Pepijn Kennis, parlementslid voor Agora.Brussels mag zijn verjaardag vieren met twee heuglijke feiten. Ten eerste organiseert het parlement de eerste rondetafelconferentie tegen racisme, ten tweede wordt vandaag de eerste gemengde commissie opgestart, over het Brusselse 5G netwerk.

Pepijn is enthousiast: “Het zijn twee initiatieven die onze stad inclusiever willen maken: een stad voor en door iedereen kan pas als iedereen deelneemt aan de politieke discussies en als we discriminatie de wereld uit helpen. Het goeie aan de gemengde commissies is dat burgers worden uitgeloot volgens criteria die de Brusselse diversiteit weerspiegelen. Dat er tijd is voor uitwisseling van informatie, discussie, verdieping en uitwisseling van meningen is ook helemaal in de lijn van de filosofie van Agora. Bovendien wordt het geheel wetenschappelijk omkaderd en zijn er professionele facilitatoren voorzien, die erover waken dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen.”

Maar we zijn er nog niet helemààl, natuurlijk: “De beslissing over welke aanbevelingen uiteindelijk zullen worden opgenomen ligt nog steeds bij de parlementsleden. Om dat te veranderen zouden we de grondwet moeten wijzigen. Ook de onderwerpen van de gemengde commissies blijven een politieke beslissing. Daardoor zullen we niet snel hete hangijzers in de commissies zien opduiken. Pakweg over een fusie van de zes politiezones of over mandaten-decumul zal er niet snel een gemengde commissie worden opgericht, vrees ik.”

Comments


bottom of page