top of page

ONS NETWERK

De G1000, de participatiebudgetten, de Regionale Raad voor de Transitie, het Forum voor de Transitie, het Burgerparlement, etc.

In België (en over de hele wereld) stellen collectieven initiatieven voor om de burger weer centraal te stellen in politieke beslissingen.

20180625_Assemblée_ouverte5.jpg

Samen geraken we verder!

In de loop der jaren hebben deze initiatieven elkaar gevonden en werd een netwerk voor Participatieve Democratie gecreëerd, alsook een aantal ontmoetingsplekken en deel-tools opgezet.

De werkgroep 'RelEx' koppelt Agora aan deze initiatieven om synergieën te creëren, kennis te delen en participatieve democratie te bevorderen.

Er werd een collaboratieve en zelfbeheerde virtuele ruimte 'DemoPart.be' gecreëerd waar iedereen middelen kan delen, evenementen kan promoten en verbindingen tussen verschillende netwerken kan leggen. Wees welkom om het mee aan te vullen!

Je vindt er een agenda, een lijst van organisaties, en heel wat methoden en tools die gedeeld worden.

Een virtuele ruimte om informatie te delen

Naar Demopart.be

Op internationaal niveau bestaan er verschillende netwerken. Participedia is bijvoorbeeld een wereldwijd netwerk en crowdsourcingplatform voor onderzoekers, opvoeders, praktijkmensen, beleidsmakers, activisten en iedereen die geïnteresseerd is in publieke participatie en democratische innovaties.

Naar Participedia.net

Elk jaar in september wordt er ook een workshop georganiseerd over participatieve democratie op het Festival Maintenant in Louvain-La-Neuve door dit netwerk. We komen er elkaar tegen, wisselen ideeën uit en maken plannen voor toekomstige activiteiten.

De eerste stappen op officiële niveaus

Sommige gekozen parlementsleden en officiële instellingen volgen langzaam dit momentum van democratische vernieuwing en experimenteren met officiële initiatieven van burgerberaad. Bijvoorbeeld:

  • de Permanente Burgerraad van de Duitstalige Gemeenschap

  • Gemengde overlegcommissies tussen burgers en parlementariërs van het Brussels parlement.

Agora is niet verbonden met deze officiële initiatieven . Wel heeft het, via zijn vertegenwoordiging in het Brusselse parlement, een sterke bijdrage geleverd aan het ontwerp van de gemengde commissies van het Parlement en heeft het de beslissende stem gegeven voor haar oprichting. Agora blijft de ontwikkeling ervan met een kritische blik volgen.

bottom of page