top of page

Lijstvorming

38.png

Wanneer bepaalt Agora.Brussels wie er op de kieslijst komt?  Op deze pagina lees je hoe we dit aanpakken met onderaan ook antwoorden op vaakgestelde vragen. 

 

Klik hier om te lezen waarom Agora.Brussels opkomt bij de verkiezingen van 2024.

Timing

 • Overtuig vrienden en familie om op te komen via de oproepen op Facebook, LinkedIn of Instagram! Check ook ons YouTube-kanaal voor filmpjes met antwoorden op vele vragen.

 • Dinsdag 28 november of maandag 4 december om 18uinfoavond over de lijstvorming in onze kantoren (Albertinaplein 2)

 • Donderdag 14 december: de lijstvorming. Samen bepalen we (de volgorde van) de kandidaten via een verkiezing zonder kandidaat en een loting.

Inschrijven is niet nodig, opdagen volstaat. Kandidaturen welkom voor 10 december via campagne@agora.brussels. Blijf op de hoogte en abonneer je gratis op onze nieuwsbrief.

Procedure

Voor de samenstelling van de kieslijst combineren we twee innovatieve methodes uit de deliberatieve democratie: een verkiezing zonder kandidaat aangevuld met een loting. 

Verkiezing zonder kandidaat

De eerste vijf namen bepalen we via een verkiezing zonder kandidaat. Deze methodiek uit sociocratie combineert objectieve selectiecriteria op een inclusieve en gelijkwaardige manier. Afspraak op donderdag 14 december om 18u in de kantoren van Agora (Albertinaplein 2) met volgende agenda:

 • welkom

 • toelichting van het kader (procedure & criteria)

 • kandidatenlijst bepalen

 • kandidatenprofiel goedkeuren en aanvullen met soft skills

 • de kandidaten stellen zich elk om beurt voor

 • iemand stelt een lijsttrekker voor die het best aan het profiel beantwoordt

 • wie aan minstens één WGT meewerkte kan het voorstel beargumenteerd verwerpen

 • voorstel van een andere kandidaat

 • de vorige drie stappen herhalen tot er vijf kandidaten zijn op de kieslijst. We willen minimaal vijf kandidaten omdat er een stevige basis nodig om campagne te voeren.

Loting

De kieslijst vullen we verder aan door te loten uit de kandidatenlijst waarmee we de selectiemethode van de Brusselse Burgerassemblee ook hier inzetten.

Frequently asked questions

Basiscriteria om Agora.Brussels te vertegenwoordigen in het Brussels Parlement

 • verkiesbaar zijn

 • Nederlandstalig of -kundig zijn

 • je engageren als woordvoerder van 

  • de Brusselse Burgerassemblee 

  • Agora.Brussels' missie en standpunten die hieruit voortvloeien (zoals de ideale Brusselse Burgerassemblee)

 • meewerken in de beweging en het team. Als parlementslid vertolk je de missie van Agora.Brussels naar het brede publiek en help je ook bij de praktische uitwerking waaronder de organisatie van de Assemblees.

 • werken voor het mediaan Brussels salaris zoals alle werknemers van Agora.Brussels

 • campagne voeren met de beweging.

Verkiesbaarheidscriteria

 • ≥ 18 jaar oud zijn met burgerlijke en politieke rechten

 • Belg zijn met domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds minimum 6 maand voor de verkiezingen

 • Je identiteitskaart moet aangevraagd zijn in het Nederlands. Wie al kandidaat was bij de Brusselse Gewestverkiezingen kan niet meer van taalrol wisselen, dus als je op een Franstalige lijst stond, ben je uitgesloten.

 

Ik ben Franstalig. Kan ik me kandidaat stellen?

Jazeker, maar dan moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen in het Nederlands.

 

Moet ik me kandidaat stellen?
Ja, stuur je kandidatuur voor zondag 10 december om 23u59 n
aar campagne@agora.brussels. We gaan niet op voorhand selecteren maar enkel controleren of aan alle criteria is voldaan zodat we geen tijd verliezen aan kandidaten die niet voldoen.

Kan ik ook iemand anders naar voor schuiven als kandidaat?

Jazeker! Stel hem of haar gerust voor, bezorg ons de contactgegevens en beargumenteer of hij/zij aan de criteria voldoet.

 

Ik kan niet komen op 14 december maar wil wel meedoen met de verkiezing zonder kandidaat

Geen probleem. Als je kandidatuur voldoet aan de basisvoorwaarden komt ze op de kandidatenlijst en doe je mee met de verkiezing zonder kandidaat. Stuur ze op voor 10 december.

Ik ben nog nooit parlementslid geweest? Wat betekent dat eigenlijk?

Nog nooit? Dat komt goed uit want Agora.Brussels pleit net voor vernieuwing van mandaten. Zo spraken we af dat Pepijn Kennis zich ging beperken tot één legislatuur. Lees het ethisch handvest van de verkozene hier voor een volledig beeld van de functie (Pepijn vertelt je er met plezier wat meer over).

Word ik dan voltijds woordvoerder tijdens de campagne?

Zeker niet, maar bij de verkiezingen moet je wel opkomen en jezelf kenbaar maken. Dit kan via verschillende digitale kanalen maar ook in gesprek: mensen overtuigen, deelnemen aan debatten, in de media komen, ... We schatten de minimale tijdsbesteding op 6 uur per week.


Wordt enkel wie op de kieslijst staat woordvoerder van Agora.Brussels?
Neen. Zij hebben uiteraard een belangrijke rol maar de hele beweging zal de boodschap breed verspreiden. WGT Campagne zal iedereen ondersteunen om naar debatten te gaan of mee te doen met AgorApero's of Tupperware avonden

bottom of page