Samenstelling

Elke persoon met stemrecht in het Brussels hoofdstedelijk gewest op regionaal of gemeentelijk niveau kan geloot worden.

 

Grootte van de Assemblee: 89 personen

  • De Assemblee zal samengesteld zijn uit ongeveer 50 % personen die zich identificeren als vrouw en 50% personen die zich identificeren als man **

  • De Assemblee zal de verschillende leeftijdsgroepen weerspiegelen (33% 18-34 jaar; 37% 35-54 jaar en 30% 55 jaar en ouder)

  • De Assemblee zal de verschillende opleidingsniveaus van de Brusselaars weerspiegelen. (37% lager secundair of minder; 27% hoger secundair; 36% hogere studies)

** De demografische enquêtes voor het Brussels Gewest in 2018 schatten een verdeling van 48,8% mannen en 51,2% vrouwen. Concreet zou dit neerkomen op 43 tot 44 mannen en 45 tot 46 vrouwen. Om echter flexibiliteit in de samenstelling van de assemblee mogelijk te maken en om mensen die niet tot een van beide categorieën behoren de mogelijkheid te bieden aan de vergadering deel te nemen, stellen wij voor om de aanwezigheid van ten minste 40 mannelijke en 40 vrouwelijke leden te waarborgen en te streven naar een gelijke verdeling.

Agora, 2020

Bruxelles, Belgique