top of page

Een lijst van Agora voor de gewestelijke verkiezingen in Mei 2019 !

't Is gebeurd, na vele discussies hebben we beslist om

een lijst in te dienen voor de regionale verkiezingen in Mei 2019.

 

Wat een contradictie, niet?

We zeggen dat het verkiezingssysteem niet goed werkt,

we stellen een alternatief voor,...

en nu gaan we zelf meedoen aan verkiezingen !?!

 

Ja, we hebben beslist om het spel mee te spelen. In plaats van te blijven praten en nadenken over een betere systeem, hebben we er voor gekozen om de praktijk uit te proberen.

Enkel via de praktijk kunnen we leren wat echte democratie is!

De verkiezingen in Mei maken het mogelijk om hopelijk

een verkozene te hebben binnen het Brussels Parlement.

 

Dit heeft grote voordelen binnen ons huidige politieke systeem, en dit om twee redenen:

 • Op korte termijn laat dit ons toe om een assemblee door loting te realiseren

  • We kunnen de assemblee financieren

  • We kunnen de bijeenkomsten houden binnen de lokalen van het Brusselse Parlement

  • We geven een werkelijke macht aan de assemblee, omdat de voorstellen binnen het Parlement besproken worden.

 • Op lange termijn kunnen we loting institutionaliseren in Brussel

  • Onze parlementariër zal loting in Brussel moeten promoten binnen het Brussels Parlement.

  • Binnen 5 jaar willen we naast een Parlement van politici, ook een assemblee hebben van gelote Brusselaars, met wetgevende macht.

Natuurlijk hebben wij nog steeds onze twijfels

Gaat loting ons politiek systeem echt (een beetje meer) democratisch maken?

We geloven van wel!

Is het een goed idee om het spel te spelen en deel te nemen aan de verkiezingen?

We hopen het.

Gaat het verkiezingssysteem ons dwingen om minder genuanceerd en vertwijfeld te zijn?

Dat zeker niet! :)

bottom of page