Wie zijn wij?

We zijn een politieke burgerbeweging. Ons doel is het promoten, opzetten en institutionaliseren van burgerparticipatie in de
vorm van politiek door loting, specifiek voor het Brussels Gewest.

We creëren de Brusselse Burgerassemblee (BBA). Deze assemblee bestaat uit gelote burgers en wordt in het Brussels parlement vertegenwoordigd door een afgevaardigde.

Agora, 2020

Bruxelles, Belgique